Woningcorporaties Laris en WSB willen fuseren

DIDAM/’s-HEERENBERG – Woningstichting Bergh uit ’s-Heerenberg en Laris Wonen en diensten uit Didam willen fuseren.

Laris logoDe corporaties hebben in de afgelopen periode onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar verschillende vormen van samenwerking. Hieruit komt naar voren dat fuseren voor beide partijen en huurders de meeste meerwaarde biedt. Door te fuseren blijft kwalitatief goed en tegelijk betaalbaar wonen voor de toekomst gegarandeerd. Afhankelijk van de goedkeuring van het ministerie, gaat de fusie in per 1 januari 2015.

De toekomst voor corporaties verandert als gevolg van opgelegde heffingen en veranderende wet- en regelgeving. Daarom maken beide organisaties nu, vanuit hun huidige sterke positie, de keus om te fuseren. Beide organisaties zien de fusie als kans om aan de volkshuisvestelijke opgaven in de regio zoals vergrijzing, betaalbaarheid en duurzaamheid op een goede manier invulling te blijven geven.

Woningstichting Bergh en Laris werken al jaren samen in het gedeelde werkgebied gemeente Montferland. De afgelopen twee jaar kreeg dit een intensiever karakter met de gezamenlijke implementatie van een automatiseringssysteem. “Door het samenvoegen van de organisaties ontstaat een partij die beter inspeelt op een continu veranderende omgeving en efficiënter en effectiever werkt”, zegt Paul Kivit namens Laris. “Hierdoor behoudt de regio een stevige en daadkrachtige partner voor huurders, gemeenten en andere belanghouders.”

Principebesluit
De Raden van Commissarissen en Toezicht hebben op basis van onafhankelijk onderzoek, dat de afgelopen maanden is uitgevoerd, het principebesluit tot fusie genomen. Dit besluit is op 23 september ondertekend en ligt ter advies voor aan de ondernemingsraden. Daarnaast wordt advies gevraagd aan de huurdersverenigingen en de gemeenten Montferland en Zevenaar.

Vervolgens dienen beide woningcorporaties een formeel verzoek in bij het ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Daar wordt uiteindelijk besloten of de fusie doorgaat. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2015. Dit is afhankelijk van wanneer en wat het ministerie besluit.

Door de fusie ontstaat een corporatie met ongeveer 4000 woningen in de gemeenten Montferland, Zevenaar en Westervoort. Arjan ter Bogt, de huidige directeur-bestuurder van Woningstichting Bergh, wordt de directeur-bestuurder van de fusieorganisatie. Jan Peters, de directeur-bestuurder van Laris Wonen en diensten, gaat met pensioen.

Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.