Regels voor plaatsen zonnepanelen in buitengebied versoepeld

DIDAM – De gemeente Montferland wil de regels voor het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied versoepelen. Zo moet het binnenkort voor particulieren in het buitengebied ook mogelijk worden om zonnepanelen voor eigen gebruik op agrarisch terrein te plaatsen.

Vorig jaar diende de voltallige gemeenteraad een motie in voor het verder verduurzamen van het buitengebied. Samen met de andere Achterhoekse gemeenten heeft Montferland zichzelf namelijk als doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er net zoveel energie in de regio wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt.

“Dat redden we niet alleen met grote projecten, zoals het plaatsen van windmolens en zonneparken”, zegt wethouder Walter Gerritsen. “Daarvoor zijn ook kleine initiatieven nodig, die de bewoners zelf kunnen realiseren. Vorig jaar kwam er een aantal verzoeken van particulieren binnen om zonnepanelen buiten het bouwblok te mogen plaatsen, omdat daar op het bouwblok en dak geen plek voor was. Dat was toen echter nog niet mogelijk.”

Bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied voorziet niet in het plaatsen van zonnepanelen op agrarisch terrein. Een facetbestemmingsplan moet dit in de nabije toekomst wel mogelijk maken. “Een facetbestemmingsplan is direct geldig voor alle plekken die hiervoor in aanmerking komen”, legt Gerritsen uit. “Je schuift het als het ware in het bestaande bestemmingsplan.”

Bij een volgende actualisatie van het bestemmingsplan worden de nieuwe regels uit het facetplan over de zonnepanelen in het geldende bestemmingsplan opgenomen. Het plan wordt eind september voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad instemt, dan wordt de aanpassing direct doorgevoerd.

“Door mensen meer mogelijkheden te geven op het gebied van duurzaamheid hopen we ook de mindset bij de inwoners te veranderen”, zegt Gerritsen. “Wie zelf zonnepanelen heeft, is zich meer bewust van het eigen verbruik van energie. Vaak leidt dat tot nog meer energiebesparende maatregelen.”Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.