Presentatie schetsontwerp Centrumplan Didam

DIDAM – De gemeente Montferland presenteert dinsdag 18 juni het schetsontwerp van het Centrumplan Didam aan de inwoners van het dorp. De presentatie vindt vanaf 19 uur plaats in het Albertusgebouw in Didam.

In december 2018 is een eerste ontwerp van het schetsontwerp opgesteld. In de afgelopen periode is dit ontwerp met direct betrokkenen besproken en op diverse punten aangepast. In het Albertusgebouw informeert de gemeente over het participatieproces van de afgelopen maanden, waarbij het ontwerp continu in beweging is geweest. Tijdens de avond presenteert de gemeente de huidige stand van zaken van het hele Centrumplan Didam.

Dit schetsontwerp is niet definitief. Ook na de avond blijft de gemeente met belanghebbenden in gesprek voor de nadere invulling van het ontwerp. Hoe dit gebeurt, komt tijdens de avond ook aan de orde. Verder wordt er aandacht besteed aan de planning en de uitvoering van de eerste deelgebieden.

Meer over het Centrumplan Didam is te vinden op de website www.montferland.info/centrumplan.