Plannen voor logeerhuis voor respijtzorg in pastorie Nieuw-Dijk

NIEUW-DIJK – Marjan Minke wil van de vrijgekomen pastorie in Nieuw-Dijk een logeerhuis maken voor respijtzorg. De Nieuw-Dijkse heeft verregaande plannen om in het gebouw vier logeerkamers in te richten, waar mensen die mantelzorg ontvangen tijdelijk kunnen verblijven. “Om zo de overbelaste mantelzorger te ontlasten”, zegt ze.

“Ik ben nu anderhalf jaar met het plan bezig”, zegt Minke. “In mijn hoofd is het al klaar, maar ik heb nog wel iemand nodig die het gebouw koopt of helpt financieren. Ook wil ik graag een oproep doen aan mensen die dit plan zien zitten en willen meedenken en meedoen. Ik heb inmiddels veel informatie verzameld en gesprekken gevoerd met diverse zorgpartijen en overheden. Zij zijn veelal enthousiast. Nu is de tijd daar om bredere bekendheid te geven aan het plan.”

Pastorie
Het idee van Minke voor het logeerhuis ontstond toen in Nieuw-Dijk de vraag werd gesteld om een mogelijke bestemming te bedenken voor de pastorie in het dorp. De Gabriëlparochie wilde een aantal van haar kerken sluiten, waaronder die in Nieuw-Dijk, en bood de dorpen aan de gebouwen voor een euro over te nemen. Daarbij moest dan ook de pastorie worden aangekocht. Nieuw-Dijk ging, net als de meeste dorpen, in op het aanbod en nam de gebouwen over.

Er moet echter nog wel een invulling voor worden gevonden. Als het aan Minke ligt, is de toekomstige bestemming voor de pastorie in Nieuw-Dijk al bekend. De kern van haar plan is een laagdrempelig logeerhuis met behoud van de eigen professionele zorg. Hier wil ze praktische en snelle hulp bieden aan overbelaste mantelzorgers.

“Ik werk zelf in de wijkverpleging en ben tien jaar vrijwilliger geweest in de palliatieve terminale zorg”, vertelt Minke. “Daar heb ik diverse mantelzorgers gezien, die zelf op instorten stonden. Op een gegeven moment is de rek eruit en hebben ze hulp nodig. In de reguliere zorg kun je echter niks voor ze doen, omdat je per minuut wordt betaald. Ik vind dat schrijnend en het drijft me om zoiets op te starten.”

Vertrouwd
Door mensen die mantelzorg ontvangen tijdelijk op te vangen in een logeerhuis kan de mantelzorger even op adem komen. Degenen die zorg nodig hebben, verblijven tussen de drie dagen en twee weken in het logeerhuis. Zo komen de kamers ook weer snel vrij voor nieuwe gasten.

“De mensen worden verzorgd door de eigen wijkverpleging en artsen”, legt Minke uit. “Op die manier ervaart de mantelzorger echt respijt, omdat hij weet dat de partner of het familielid in de eigen omgeving en in vertrouwde handen is. In de periode dat de zorgvrager in het logeerhuis is, kan de mantelzorger even op adem komen en dingen voor zichzelf doen.”

Minke verwacht dat er in de pastorie plek is voor vier logeerkamers, één beneden en drie boven. Deze moeten worden ingericht met de nodige sanitaire voorzieningen, zoals een badkamer en aanrechtblokje. “Verder moet er tv en wifi zijn”, vindt ze. “Het idee is om daarnaast een grote woonkamer, keuken en een serre in te richten. Mensen moeten zich er wel thuis voelen.”

Medestanders
Naast de eigen wijkverpleging zijn er volgens Minke een aantal vrijwilligers en coördinatoren nodig die de dagelijkse dingen in het logeerhuis regelen. “Het zou mooi zijn als die coördinatoren verpleegkundigen zijn. Maar dat is een droom en niet per se noodzakelijk.”

Ze hoopt nu op medestanders om haar plan te kunnen realiseren. Mensen met verschillende achtergronden, die hun expertise voor het logeerhuis willen inzetten. “Of dat nu in de pastorie is of elders, dat maakt me niet zoveel uit. We moeten het echter wel regelen, anders gaan veel mantelzorgers er aan onderdoor. Ik zou echter wel apetrots zijn als het in de pastorie kan, in mijn eigen dorp Nieuw-Dijk.”

Wie Marjan Minke wil helpen om haar plan te realiseren, kan contact met haar opnemen: 06-40127920 en m.minke@concepts.nl.

Foto: Marjan Minke met de tekening die symbool staat voor haar plan. “Laten we de mantelzorger centraal zetten. Daarbij moeten we misschien af en toe eens buiten de lijntjes denken, over de grenzen van de bestaande regeltjes en structuren heen.”