Pastorie in Nieuw-Dijk in de verkoop

NIEUW-DIJK – De pastorie in Nieuw-Dijk staat te koop. Het monumentale pand wordt voor 469.000 euro door de Stichting Beheer voormalig kerkelijk Erfgoed Nieuw-Dijk aangeboden bij Mom-Joosten Makelaars.

“Zij heeft de Antoniuskerk, pastorie en de gronden eromheen gekocht van de parochie Heilige Gabriël, al moet de overdracht nog plaatsvinden”, vertelt Xaf Hendriksen namens het parochiebestuur. “De stichting houdt de kerk en grond in eigendom en verkoopt de pastorie aan een derde partij.”

De stichting laat in een reactie weten dat er in het dorp al enige tijd wordt gewerkt aan het in eigendom verkrijgen van de kerk, pastorie en gronden. “Het traject waarbij de gemeente in een deel van de financiering voorziet, loopt erg stroef en lijkt niet het gewenste resultaat op te leveren”, zegt Willem Kutschruiter namens het stichtingsbestuur.

“Daarnaast hebben we als bestuur een inschatting gemaakt van de risico’s die verbonden zijn aan het in beheer hebben van de pastorie in het geval van bijvoorbeeld verhuur. Op grond van deze analyses is er besloten om alleen de pastorie in de verkoop te zetten. Hiermee komen we tegemoet aan de eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de aankoop van het kerkelijk erfgoed, de kerk, pastorie en de gronden, en verwachten we het erfgoed verder te kunnen ontwikkelen.”

De koper mag de pastorie verbouwen voor wonen, maar er ook kantoor houden, detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen in onderbrengen. De gemeente Montferland heeft laten weten mee te willen denken en werken aan een ander gebruik van het pand, bijvoorbeeld voor appartementen. Uitgesloten is elke vorm van kamerverhuur of seksexploitatie.

Meer over het pand is te vinden op Funda. Voor andere vragen of ideeën kan contact worden opgenomen met Willem Kutschruiter via willem.kutschruiter@cynit.com.