Nieuw koningspaar, sjerpen en bestuur voor St. Jansgilde

BEEK/LOERBEEK – Onder leiding van het nieuw aangetreden gildebestuur begon zaterdag 26 mei het Beeks-Loerbeekse schuttersfeest met  een eucharistieviering. Aftredend voorzitter Jan Kluitman bood tijdens de viering koningssjerpen aan het gilde aan. Deze eretekens ontbraken tot nu toe bij het St. Jansgilde.

’s Morgens na de eucharistieviering, koning-to-be Ronald Franken met achter hem het oude kermiskoningspaar van 2017, Henk en Ineke Jansen. Foto Ben Boers

Na de zegening werden ze bij het kermiskoningspaar 2017, Henk en Ineke Jansen, omgehangen. Jan Kluitman droeg, na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest, tijdens de gildevergadering van 16 mei de voorzittershamer over aan Chiel Berendsen. Het gilde beleefde tijdens deze vergadering een noviteit. Anja Putman werd als eerste vrouwelijke bestuurslid bij het St. Jansgilde gekozen en neemt als gildemeester het secretariaat op zich.

Kermiskoning
Tijdens de schietwedstrijden op het schuttersfeest 2018 werd er dit jaar voor het eerst met teams geschoten in een groepscompetitie. De belangrijkste prijs van de dag werd bij het koningschieten opgehaald door Ronald Franken. Koningsschild, koningsstaf en de nieuwe koningssjerp zijn tot de volgende Beeks-Loerbeekse kermis, de versierselen die hij met zijn vrouw Willeke als koningspaar draagt bij officiële gelegenheden. ’s Avonds werd het koningspaar aan huis officieel door het nieuwe gildebestuur met deze eretekens  gedecoreerd.

Na een vendelhulde trok een bonte stoet schutters begeleid door muziekvereniging Volharding naar het Gildehuis. In de loop van de avond werden tijdens een feest, dat door de warmte grotendeels naar buiten was verplaatst, alle andere prijzen uitgereikt. De lijst met prijswinnaars staat binnenkort op de website van het St. Jansgilde.Facebooktwittergoogle_plus