Maik Steenkamp

Maik Steenkamp (27), Didam

Wie: Maik Steenkamp (27), Didam
Met wie: Samenwonend met Kelly Bockting.
Werk: Zelfstandig ondernemer.
Politiek partij: VVD, plaats 4
Speerpunten: Een functionele en exploitabele zwemvoorziening behouden voor Didam, zwemvaardig zijn is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast jongeren een stem te geven in de gemeenteraad voor de toekomst van hun leefomgeving. De generatie die over een aantal jaren het bestuurlijk hart van het dorps- en verenigingsleven gaat vormen.
Waarom: Ik heb mij verkiesbaar gesteld om te werken aan de toekomst van de gemeente. Waarin we het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijk willen houden. Daarmee het voorzieningenniveau op peil kunnen houden, dat er voor zorgt dat (jonge) gezinnen zich hier graag willen vestigen. Daarnaast zorgen dat welzijnsvoorzieningen in kernen toekomstbestendig worden, met draagvlak vanuit de gemeenschap. Maar zorgen dat jongeren ook deze voorzieningen in de toekomst willen voortzetten, en daarom is hun steun ook erg belangrijk. Dat is uiteindelijke de nieuwe generatie bestuurders van wijk- en dorpsraden en het verenigingsleven. Schreeuwen aan de zijlijn helpt niet, kies voor doen!