Lintje voor scheidend SV Loil-voorzitter Eric Welling

LOIL – Eric Welling nam gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering van SV Loil afscheid als voorzitter van de vereniging. Daarbij ontving hij uit handen van KNVB-afgevaardigde Gerard van Balveren de zilveren KNVB-speld. Even daarvoor kende SV Loil hem het erelidmaatschap toe. De grootste verrassing kwam echter van burgemeester Peter de Baat, die hem benoemde tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De trotse decorandus Eric Welling poseert tussen zijn vader en de burgemeester voor de foto.graaf. Foto Willy Steenkamp

Voordat hij de hierbij horende versierselen kreeg opgespeld, roemde de burgemeester zijn inzet op meerdere terreinen. Niet alleen als voorzitter van SV Loil, maar onder andere ook als lid van het bestuur van de Kontaktraad Loil, als vrijwilliger bij de survivalrun en de zwerfvuilactie en als leider van het G-jeugdteam van DVC’26. Hij benadrukte dat ‘afspraak is afspraak’ en oog voor ieders belang kenmerkende eigenschappen van Eric zijn.

Het grootste deel van zijn voetballoopbaan speelde Eric bij DVC’26. Nadat hij ruim achttien jaar geleden overstapte naar SV Loil, trad hij vrijwel meteen toe tot het bestuur. Hier heeft hij zeventien jaar deel van uit gemaakt. Zeven jaar geleden volgde hij Ton Bolder op als voorzitter.

Successen
Onder zijn leiding bracht hij, samen met de andere bestuursleden en de vele vrijwilligers, bij de club belangrijke zaken tot stand. De vereniging is financieel gezond en nam, kort na zijn aantreden als voorzitter, het beheer van de kantine van de Zomp op zich. Met vele vrijwilligers onderging deze, net als het buitenterras, een ware metamorfose.

Eén de hoogtepunten in zijn voorzittersperiode is de realisatie van het kunstgrasveld op sportpark de Korenakker. Daarnaast won de vereniging in die tijd de ING-pitch, werd de petanquebaan aangelegd en zijn de kleedlokalen en bestuurskamer vernieuwd. Afgelopen jaar kwam de samenwerking met damesvoetbalvereniging FC Gelre tot stand. Dit paste perfect in de visie van Eric om door optimale samenwerking met andere verenigingen en organisaties zaken tot stand te brengen en levensvatbaar te houden. Dit streefde Eric ook na als vertegenwoordiger van SV Loil in het bestuur van de Kontaktraad. Het gebruik van het trapveldje door de leerlingen van Daltonbasisschool St. Jozef is hier een ander voorbeeld van.

Betrokkenheid
Mooier is misschien nog wel de betrokkenheid van de vrijwilligers die is gegroeid. Hij stimuleerde iedereen om zich in te zetten voor de vereniging. Door zijn regelmatige aanwezigheid op de Korenakker, gaf hij zelf het voorbeeld. Naast voorzitter en vertegenwoordiger van SV Loil in de Kontaktraad is hij actief als jeugdtrainer en -leider. Maar als het nodig is ook als scheidsrechter en grensrechter. De voorzittershamer legt hij neer, maar in de andere rollen blijft hij nog steeds in meer en mindere mate beschikbaar voor de vereniging. Johnny Berendsen neemt voorlopig zijn taken als voorzitter over.Facebooktwittergoogle_plus

Tonnie Peters
Over de schrijver
Bestuurslid van de Kontaktraad Loil en voorzitter van de werkgroep Communicatie.