Lijnen, borden en verkeersregelaars leiden fietsers tijdelijk veilig over Bievankweg

NIEUW-DIJK – De gemeente Montferland betreurt het dat ze de aanpassingen aan de rotonde Bievankweg-Ruigenhoek heeft moeten uitstellen vanwege de werkzaamheden aan het spoor. Om de schoolgaande jeugd vanuit Nieuw-Dijk na de zomervakantie toch een veilige schoolroute naar Didam te bieden, heeft ze tijdelijke maatregelen genomen.

Zo is de route die de fietsers moeten volgen als de rotonde straks klaar is met belijning en bebording al aangegeven. In de eerste week na de schoolvakantie worden de fietsers begeleid door verkeersregelaars om te kunnen wennen aan de nieuwe route. De oversteek aan de oostzijde van de Bievankweg, uit de richting Beek, komt te vervallen. Dit wordt eveneens met verkeersborden aangegeven.

De rotonde aan de Bievankweg zou in de zomervakantie worden aangepast. Het was echter ook bekend dat er werkzaamheden aan het spoor waren gepland. “De risico’s voor vertraging van de werkzaamheden aan het spoor als gevolg van stremmingen bij de rotonde van de Bievankweg bleken te groot”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Daarom hebben we helaas moeten besluiten de werkzaamheden aan de rotonde uit te stellen.”

De werkzaamheden aan de rotonde staan nu gepland rond de herfstvakantie. Zodra de definitieve planning bekend is en is afgestemd met belanghebbenden wordt deze bekend gemaakt.