Joep’s beslommeringen: Principes

Principes zijn grondbeginselen of stelregels waar men zich in de meeste gevallen, of soms zelfs in ieder geval, aan wil houden. Er zijn mensen die de redelijkheid van argumenten van anderen inzien en daarom van hun principes afstappen. Er zijn ook mensen die ten koste van alles vasthouden aan hun principes, ongeacht de consequenties voor zichzelf of voor anderen.

Deze week waren er enkele thema’s in de media die de maatschappij wakker hebben geschud en de discussie weer op gang hebben gebracht over het verplicht stellen van bijvoorbeeld vaccinnaties of het afnemen van DNA. Dilemma’s voor mensen die om principiële redenen of geloofsovertuiging een absolute tegenstander zijn van een mogelijke verplichtstelling van deze twee thema’s.

Zeker, men moet respect en begrip hebben voor mensen die andersdenkend zijn en pertinent iets niet willen vanwege hun geloofsovertuiging. Maar ik vraag mij af of het de bedoeling van onze lieve heer is dat kleine kinderen sterven, of dat andere kinderen besmet worden door een ander kind, omdat die ouders van mening zijn dat hun kind niet gevaccineerd mag worden.

Natuurlijk moet men ook begrip hebben voor mensen die zich beroepen op privacy als zij geen DNA willen afstaan, maar deze week is weer eens gebleken hoe belangrijk dat het is als er wel een databank voor DNA is waar alle Nederlanders en misschien wel alle wereldburgers hun DNA deponeren. Veel misdrijven zouden dan eenvoudig en snel kunnen worden opgelost en misschien zelfs wel kunnen worden voorkomen, omdat potentiële daders dan weten dat zij snel kunnen worden gevonden.

In het belang van de gezondheid en veiligheid van mensen is het wenselijk dat alle mensen hun gezonde verstand gebruiken en vrijwillig meedoen bij het verzoek van de overheid. Als die vrijwilligheid er niet is, dan is verplichting zeker een optie.

‘Principes zijn een korset dat mettertijd steeds nauwer wordt’Facebooktwittergoogle_plus

Joep
Over de schrijver
Boxer Joep kijkt met een kritische blik naar de mensenwereld om zich heen. Hij is politiek geïnteresseerd en volgt de Montferlandse partijen op de voet. Joep reist echter ook graag en gaat regelmatig met zijn baasje op pad. Zijn belevenissen zet hij vervolgens met een scherpe pen op papier. Onder de titel ‘Joep’s beslommeringen’ schrijft Joep voor Stem van Montferland wekelijks een column of reportage over het wel en wee in deze gemeente.