Stem van Montferland Joep

Joep’s beslommeringen: Onbetrouwbaar

Deze week stond in de Gelderlander dat de gemeente Montferland een onbetrouwbare partner is. In het artikel ging het er met name over dat de gemeente, doordat zij steeds meer een eigen koers wil gaan varen, voor de partijen met wie zij nu een samenwerking hebben, niet meer betrouwbaar zou zijn. Nergens in het artikel stond er ook maar iets dat de gemeente op de een of andere manier haar afspraken jegens samenwerkende partijen had geschonden. Ik neem aan dat de journalist zijn werk goed heeft gedaan en dat van dat laatste ook geen sprake is.

Vreemd dat er hier gesproken wordt over onbetrouwbaar terwijl uit niets blijkt dat de gemeente acties heeft ondernomen die gemaakte afspraken of overeenkomsten zouden schenden. Het lijkt er meer op dat nu de gemeente te kennen heeft gegeven dat zij op sommige gebieden een andere koers wil gaan varen, deze partijen dat niet leuk vinden omdat er ongetwijfeld geld of andere belangen mee gemoeid zijn. Het zou dus een optie voor deze partijen kunnen zijn om via de media de gemeente in een negatief daglicht te zetten door ze onbetrouwbaar te noemen. Hiermee hopen zij dat als er publieke druk komt, de gemeente toch anders gaat besluiten.

Ik weet niet op welk gebied gemeentes en andere partijen met elkaar samenwerken en tot wat deze samenwerking moet leiden. Volgens mij moet het in ieder geval zo zijn dat als partijen samenwerken, alle partijen er ook voordeel bij moeten hebben. Als dat niet het geval is en een dergelijke samenwerking kost wel geld, dan is het in het belang van de belastingbetaler dat de gemeente een koers gaat varen die wel iets oplevert.

‘Wanneer iemand schroomt voor zijn eigen belang uit te komen, ziet men vaak dat het eigen belang wordt voorgesteld als een algemeen belang’