Geen herziening Masterplan Didam, gang naar rechter dreigt

DIDAM – Er komt geen herziening van het Masterplan Didam. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten bij de behandeling van het burgerinitiatief, dat de stichting Burgers Eerst had ingediend. Alleen Lijst Groot Montferland steunde het voorstel om het hele plan van tafel te vegen en opnieuw te beginnen. Een gang naar de rechter dreigt.

De herinrichting van het voormalige gemeentehuis en plein blijft voor veel discussie zorgen in Didam.

De stichting Burgers Eerst vertegenwoordigt burgers uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk die tegen het huidige plan voor de herinrichting zijn van het centrum van Didam. Met het burgerinitiatief wilde de stichting het masterplan weer terug op de politieke agenda krijgen en zo de gemeenteraad overtuigen om het in mei 2016 vastgestelde plan opnieuw te bekijken.

Dat eerste lukte. Eind vorig jaar haalden de tegenstanders van het Masterplan Didam 300 handtekeningen op voor het burgerinitiatief. Ruim meer dan de 150, die nodig waren om het onderwerp weer behandeld te krijgen in de gemeenteraad. Die keerde echter niet terug op haar schreden. De raad sprak wel haar waardering uit voor het burgerinitiatief en beloofde beterschap bij de communicatie, maar vond herziening van het hele plan een stap te ver.

Deelgebieden
“Wij willen ons sterk maken voor een mooi nieuw centrum van Didam”, verwoordde Freddy van Dijken, fractievoorzitter van D66, de mening van een groot deel van de raad. “Daarbij is de inbreng van de burgers op elk punt van harte welkom. Er wordt dan ook een breed overleg gestart. Maar moet daarvoor het hele plan van tafel? De discussie gaat immers alleen over de deelgebieden rond de Mariakerk en het voormalige gemeentehuis.”

Volgens Agnes Schotgerrits, secretaris van de stichting Burgers Eerst staat het burgerinitiatief echter niet toe om het plan deels over te doen. “Wij komen op voor de bewoners van Didam, Loil en Nieuw-Dijk en kunnen als stichting niet zeggen dit doen we wel en dat niet. De burgers zijn niet bij de besluitvorming betrokken, dus moet het hele plan van tafel en opnieuw worden bekeken.”

Rechter
Nu de gemeenteraad hier niet mee instemt, ziet zij nog maar één mogelijkheid. Schotgerrits: “Het enige dat overblijft is een gang naar de rechter. Als zelfs een burgerinitiatief de gemeenteraad niet op andere gedachten brengt, heeft praten met de gemeente weinig zin.”

De handreiking, die zowel de raad als verantwoordelijk wethouder Oscar van Leeuwen deed, om samen het gesprek aan te gaan en met de burgers te komen tot een gedragen plan, werd door de stichting dan ook resoluut afgewezen. Zij denkt juridisch sterk te staan en bij de rechter alsnog haar gelijk te kunnen afdwingen. Daarbij wijst ze onder andere naar de erfdienstbaarheid, die al sinds 1902 op een deel van het gemeentehuisplein ligt.

Dit betekent dat het terrein ‘publiek’ moet blijven. “Die erfdienstbaarheid is in 1937 verder uitgebreid toen de gemeente aan de kant van de Burgemeester Kronenburglaan grond aankocht”, maakte Schotgerrits duidelijk. Deze grond wil projectontwikkelaar Groenstaete gebruiken voor de ontwikkeling van een supermarkt met parkeerplaats op het terrein. “Dan is het dus niet meer publiekelijk en in strijd met de wet. En hang je als gemeente.”

Het Masterplan Didam voorziet in de herinrichting van het hele centrum van Didam. Kern van het plan is echter de verplaatsing van het evenemententerrein naar het Lieve Vrouweplein en de bouw van een supermarkt op de locatie van het oude gemeentehuis. Daarmee valt of staat het hele centrumplan.Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.