Energiepark Oud-Dijk Zuid: vooral discussie over windmolens

DIDAM – Zoveel mensen, zoveel meningen. Dat bleek gisteravond maar weer eens tijdens de startbijeenkomst van Energiepark Oud-Dijk Zuid. Waar de één pertinent tegen de komst van windmolens in het gebied is, wil de ander ze juist zo hoog mogelijk. Het is nu aan de initiatiefnemers om een plan te maken, waar een ieder zich in kan vinden.

Ruim zeventig mensen kwamen gisteravond naar de startbijeenkomst in partycentrum Plok om kennis te nemen van de plannen voor het Energiepark Oud-Dijk Zuid. De vier grondeigenaren in dit gebied, dat is gelegen tussen de A12 en A18, onderzoeken de mogelijkheden om aan hun landbouwgrond een nieuwe, duurzame functie toe te voegen.

“En daar hebben we jullie hulp bij nodig”, zei melkveehouder en initiatiefnemer Joris Gieling. “We willen graag samen met jullie een energiepark opzetten, waar iedereen van kan profiteren.” Daarmee gaf hij de aanzet voor een interactieve avond, waarbij iedereen zijn ideeën en wensen kon inbrengen.

Gesprekken
De aanwezigen werden daarbij verdeeld in groepen en gingen onder andere in gesprek over de landschappelijke invulling en technische mogelijkheden. De gesprekken werden geleid door twee landschapsarchitecten en bestuursleden van de stichting Wiek-II. De grondeigenaren van Energiepark Oud-Dijk Zuid hebben Wiek-II bij hun initiatief betrokken, omdat zij veel ervaring heeft met lokale duurzame energieprojecten van en voor burgers.

“Ik weet wel dat we naar duurzame energie moeten, maar ik vind het doodzonde voor het gebied als er windmolens komen”, zei één van de aanwezigen, wonend aan de Kollenburgweg. Een andere buurtbewoner heeft vooral vraagtekens bij de hoogte van 200 meter. “Dat is zo gigantisch hoog. Dan is het mijn ding niet meer en haak ik af.” Voor anderen kunnen de molens juist niet hoog genoeg zijn. “Hoge windmolens leveren niet alleen veel meer energie op, maar je hebt ook minder last van lawaai en slagschaduwen.”

Noodzaak
Een aantal omwonenden ziet een energiepark in hun achtertuin helemaal niet zitten. Anderen willen juist graag participeren in het project. Waar de meeste aanwezigen het gisteravond wel over eens waren, is dat er ontwikkelingen nodig zijn op het gebied van duurzame energie.

“Ik vind het een mooi initiatief’’, vertelde een jonge vader uit Didam. “Het is goed voor het milieu. Ik heb ook twee kinderen, aan wie ik geen verrotte wereld wil nalaten.” Hij kreeg daarin bijval van een groot deel van de groep. “Ik ben bang dat we dadelijk ook geen keuze meer hebben”, zei zijn buurman, die in het gebied woont. “Dan kunnen we het maar het best zelf doen. Ik voel wel wat voor een combinatie van wind- en zonne-energie. Volgens mij is dat ook nodig om altijd voldoende stroom op te wekken.”

Van alle ideeën en wensen wordt nu door de initiatiefnemers en Wiek-II een totaalontwerp gemaakt, dat over ongeveer een maand wordt gepresenteerd aan de mensen die bij de startbijeenkomst aanwezig waren. “Uiteindelijk hopen we voor de zomer een plan te hebben, waar we mee naar buiten kunnen”, besloot Pim de Ridder, secretaris van Wiek-II, de avond. “En waar iedereen zich in kan vinden.”

Foto: Het gebied dat de initiatiefnemers op het oog hebben voor het Energiepark Oud-Dijk Zuid.

Lees ook: ‘Boeren willen zelf energie opwekken met Energiepark Oud-Dijk Zuid’