De Ezelsköp schenkt 1000 euro aan Bergh in het Zadel

LENGEL – Carnavalsvereniging De Ezelsköp uit Lengel heeft een bedrag van 1000 euro geschonken aan de Stichting Bergh in het Zadel uit ’s-Heerenberg. De Ezelsköp is een poosje geleden opgeheven. De bestuursleden Theo Visser en Ronald Tousain kregen de opdracht de lopende zaken af te handelen.

Theo Mijnen (links) ontving uit handen van Theo Visser en Ronald Tousain de cheque van De Ezelsköp. Foto Theo Sommers

De in 1970 opgerichte vereniging zag haar ledental steeds verder teruglopen, omdat het aantal oudere leden afnam en er daarvoor in de plaats geen aanwas kwam uit de jeugd. Ronald Tousain: “Het had geen zin om door te gaan. Er kwamen zo weinig mensen naar onze activiteiten dat er geld bij moest. Zaalhuur en huur van licht en geluid konden uit de contributies en de entreegelden niet meer gedekt worden.”

De carnavalsvereniging keek dit een paar jaar aan, maar toen er geen verbetering kwam, heeft ze in een ledenvergadering gevraagd of er nog mogelijkheden voor de club bestonden. Dat bleek niet het geval en om die reden werd besloten de carnavalsvereniging op te heffen.

In die ledenvergadering werd bovendien besloten het geld wat nog in kas was te verdelen onder enkele Lengelse verenigingen en om een gift van 1000 euro te doen aan Bergh in het Zadel voor de kankerbestrijding. In het Bosmanhuus in Lengel nam Theo Mijnen, voorzitter van Bergh in het Zadel, onlangs uit handen van Visser en Tousain een cheque voor dat bedrag in ontvangst. Mijnen toonde zich heel erkentelijk voor dit gebaar.