‘Bezuinigingen tasten leefbaarheid dorpen aan’

DIDAM – De Sociale Raad Montferland maakt zich grote zorgen over de toekomst van de kleine kernen. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders dreigt de leefbaarheid in de dorpen te worden aangetast nu mogelijk dorpshuizen, kerken en scholen moeten sluiten.

De Meikever in Nieuw-Dijk.

De Meikever in Nieuw-Dijk.

In een brief, gericht aan zowel het college als de gemeenteraad en diverse fracties, uit de Sociale Raad forse kritiek op het bezuinigingsbeleid van de gemeente Montferland. “Na de kerntakendiscussie zijn er gemeentelijke plannen vastgesteld, waarvan de belangrijkste momenteel of binnenkort worden uitgevoerd”, zegt voorzitter Joop van Vuuren. “Dat deze plannen voor veel opschudding en onbegrip zorgen, was vooraf al denkbaar. Het bevreemd ons dan ook dat er zo onzorgvuldig mee wordt omgesprongen.”

Zo vinden de leden van de Sociale Raad het raar dat in het voortraject het begrip leefbaarheid als basisbehoefte niet nader is gedefinieerd. Van Vuuren: “De verantwoordelijkheid van de overheid is niet duidelijk. De gemeente wil de dorpshuizen niet meer exploiteren, maar zorg er dan wel voor dat er mensen zijn die dat wel doen of de dorpen daarbij ondersteunen. Als overheid kun je in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) je handen niet van dit soort voorzieningen aftrekken. Daarmee neem je het risico dat ze over een aantal jaren instorten.”

Maatwerk
Verder ontbreekt het volgens de Sociale Raad Montferland aan maatwerk. Ondanks dat de basisbehoefte voor elke kern anders is, wordt er bij het in stand houden van de dorpshuizen van uitgegaan dat eenzelfde financiële gemeentelijke ondersteuning toereikend is. “Terwijl er in de strategische visie en motie, behorend bij het raadsbesluit van maart 2016, staat dat elke kern in onze gemeente haar eigenheid en identiteit heeft. Dat maakt dat elke kern bijzonder is.”

De Sociale Raad is echter niet alleen kritisch over de manier waarop de gemeente de gemeenschapshuizen wil afstoten. “Ook de besparingen die de verenigingen krijgen opgelegd, tasten de leefbaarheid aan.” Zo werd er vorig jaar al eens aandacht gevraagd voor de positie van de Stichting Senioren Kontakt en zwembad ‘de Hoevert’.

“Bij de beoogde clustering van de voetbalverenigingen moet eveneens goed worden bekeken wat dit betekent voor de leefbaarheid”, zegt Van Vuuren. “Het huidige plan van de gemeente werkt in veel gevallen negatief uit. In onze ogen is een bloeiend verenigingsleven namelijk het cement van de samenleving. Bovendien vinden we dat clustering geen taak is van de gemeente, maar van de verenigingen zelf.”

Heroverweging
Tenslotte wijst de Sociale Raad het college en de gemeenteraad nog op de nieuwe financiële werkelijkheid. “Nu de economische omstandigheden zijn verbeterd en de gemeente van het Rijk meer krijgt uit het gemeentefonds is er een andere situatie ontstaan. Wij adviseren daarom een heroverweging van de vastgestelde bezuinigingen als het gevolg van de kerntakendiscussie in 2014.”Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.