Zorgen over toekomst zwembad de Hoevert blijven

DIDAM – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 oktober leek het allemaal al beklonken. Het merendeel van de fracties sprak zich uit voor het openhouden van de Hoevert, waarmee het Didamse zwembad behouden leek voor de toekomst. Manager Debby Broersma is er echter nog niet gerust op.

Zwembad de Hoevert (640x426)Zwembad de Hoevert verwacht voor 2014 namelijk een exploitatietekort van 49.000 euro. Bovendien is er door de gemeente Montferland, eigenaar van het gebouw, binnen de begroting niets gereserveerd voor groot onderhoud. Mogelijk vormen die bedragen een struikelblok in de kerntakendiscussie die vanmiddag door de raad wordt gevoerd.

Broersma gaf tijdens de vergadering van 16 oktober aan 50.000 euro per jaar te willen bezuinigen. Over de interpretatie van dat bedrag is inmiddels wat onduidelijkheid ontstaan. In een later toegevoegde rapportage bij de raadsvoorstellen vraagt het college zich namelijk af of met de handreiking van Broersma het eerder verwachte exploitatietekort van 49.000 euro wordt bedoeld.

“De gemeente is de komende twee jaar nog steeds financieel eindverantwoordelijk, dat ligt contractueel vast’’, zegt Broersma. “Concreet betekent dit dat formeel gezien in 2015 en 2016 alle bezuinigingen die worden opgelegd toch financieel moeten worden aangevuld door de gemeente, indien er een negatief exploitatiesaldo door de Hoevert wordt gerealiseerd. Uiteraard willen wij op korte termijn al bezuinigen, maar dan moeten er nog wel een aantal gaten worden gedicht. In 2017 en 2018 kan dan het nieuwe plan de Hoevert in werking gaan.’’

Tekorten
Broersma wijst de tekorten die de afgelopen jaren bij het zwembad zijn ontstaan onder andere toe aan de eerdere drie bezuinigingsrondes van de gemeente. Daarbij zijn de inkomsten teruggelopen, omdat het aantal kinderen afneemt. De kosten van het zwembad zijn redelijk stabiel gebleven en zelfs iets minder geworden.

“Wij hebben het college al eerder gewezen op de risico’s, maar omdat we tot en met 2012 meestal overhielden, was dat nooit een issue’’, vertelt Broersma. “Het overschot werd gebruikt voor het onderhoud, daarom is daar nooit iets voor gereserveerd. Nu komen die kosten dus bovenop de negatieve begroting.’’

Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.