Wil de gemeente wel een zwembad in Didam of is ze de Hoevert liever kwijt?

DIDAM – Heeft dit college alle mogelijkheden aangegrepen om een zwembadvoorziening voor Didam te behouden? Of is het de Hoevert liever kwijt en doet de wethouder er alles aan om de buitenwereld te laten geloven dat het voortbestaan van een zwembad in het dorp onhaalbaar is?

Door Natasja Scheerder

Die vraag heb ik mezelf deze week al vaak gesteld. De hele discussie over de toekomst van het zwembad heb ik het afgelopen half jaar veelal op afstand gevolgd. Tot afgelopen donderdag, toen sportwethouder Ruth Mijnen weer eens verklaarde dat het binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad toch echt onmogelijk is om een zwembad in Didam overeind te houden. Daarbij gesterkt door de marktconsultatie en een op het laatst toegevoegd memo (addendum).

Vooral dit addendum roept veel vraagtekens op, ook bij de betrokken partijen. Hierin wordt gegoocheld met cijfers en worden diverse aannames gedaan. In het memo zijn daarbij vier plannen beschreven van lokale partijen, die met inspirerende ideeën komen om een zwemvoorziening in Didam overeind te houden. Het college heeft deze plannen afzonderlijk beoordeeld, terwijl de kracht juist is dat de partijen hierin gezamenlijk willen optrekken om te komen tot één haalbaar plan. Daarvoor is echter tijd nodig.

Burgerparticipatie
Deze extra tijd vroeg raadslid Rob Mos al eens tijdens een eerdere raadsvergadering. Hij diende hiervoor zelfs een motie in, die slechts door een minderheid van de raad werd gesteund. Volgens hem is het plan een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie en moet het de kans krijgen om verder te worden ontwikkeld.

“Het plan is van onderop ontstaan, waarbij ook het Didamse verenigingsleven is betrokken”, zegt hij. “Al deze partijen hebben aangegeven ruimte te zien om te komen tot een nieuw zwembad. Daarvoor is echter wel tijd nodig. Laten we ze die geven, zodat de mogelijkheid om het zwembad open te houden nu echt eens serieus wordt onderzocht.”

In plaats daarvan lijkt het college dit maatschappelijk beladen onderwerp deze weken juist met stoom en kokend water door de gemeenteraad te willen drukken. Afgelopen maandag konden de raadsleden zich een beeld vormen van de marktconsultatie, waarbij ook de insprekers hun verhaal konden doen en motiveren waarom er volgens hen een zwembad in Didam moet blijven. Donderdag kunnen de raadsleden hun laatste oordeel vellen, waarna ze volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering in de kerk in Loil moeten beslissen over de mogelijke sluiting van de Hoevert per 1 januari 2021.

Sterfhuisconstructie
De vele insprekers van maandagavond lieten in hun betoog duidelijk blijken te twijfelen aan de goede wil van dit college waar het de toekomst van het Didamse zwembad betreft. Vooral Wilfried Rasing, voorzitter van zwemvereniging de Watervrienden, was hard in zijn oordeel, met name over wethouder Ruth Mijnen. Zij heeft er volgens hem, sinds haar aanstelling in 2018, alles aangedaan om het onderzoek naar een zwemvoorziening in Didam te vertragen en te werken aan een sterfhuisconstructie.

“De sportnota voor de komende jaren was nog niet klaar of er lag al een plan van de wethouder om het zwembad te sluiten”, zei hij. “Ze wijst daarbij op de verwachte teleurstellende marktconsultatie. Dat ligt niet aan de uitvoerder Drijver en Partners, maar aan de opdrachtgever. Zelf heeft de wethouder niets gedaan om een gevoel te creëren bij de zes marktpartijen. Woensdag werd er zelfs nog een memo (addendum) aan toegevoegd, waarin alles uit de kast werd gehaald om het gezamenlijke plan van vier partijen op minachtende wijze onderuit te halen.”

Kleinschalig zwembad
Zij deden volgens Rasing wel serieus onderzoek naar de mogelijkheden om een kleinschalige zwemvoorziening voor Didam te behouden. Hij wees daarbij naar het zwembad in Rees, dat in 2015 is gebouwd. “Een basiszwembad zonder toeters en bellen, dat voor 4 miljoen euro kan worden gebouwd. Het is ons niet duidelijk waarom het college in twijfel trekt dat zo’n zwembad ook in Didam is te realiseren.”

Hiervoor moet dan wel twee tot drie jaar worden overbrugd. Maar Rasing verwacht dat het mogelijk moet zijn om het huidige bad zonder teveel kosten een paar jaar door te laten draaien. “Als de wethouder de boel niet had vertraagd, had het nieuwe zwembad er al gestaan en was dit helemaal niet nodig geweest”, voegde hij daar nog aan toe. “De wethouder heeft ons de afgelopen twee jaar aan het lijntje gehouden. En nu probeert ze door bijgevoegd memo de raad ook nog te misleiden. Het college gokt er op dat de meerderheid van de raad zich toch niet in de cijfers zal verdiepen.”

Hij deed daarom, net als de andere insprekers, nog een laatste oproep aan de gemeenteraad om de ingediende plannen verder uit te mogen werken en tot een succes te maken. “In ons plan vragen we eigenlijk maar twee concrete zaken. Voortzetting van de 153.000 euro per jaar en een eenmalige opbrengst uit de verkoop van de gronden van de Hoevert die geraamd zijn op 1,6 miljoen euro. Dit doet volgens ons volledig recht aan de door de meerderheid van de partijen gemaakte verkiezingsbelofte in 2018, dat ze voor een zwemvoorziening in Didam zijn, mits er niet meer geld bij hoeft.”

Persoonlijke noot
Op 2 en 9 juli is het dan ook aan de raadsleden om te beslissen over het voortbestaan van het zwembad. Geven zij de vier partijen de tijd om hun plannen verder uit te werken en daarmee een toekomstig zwembad op de Nevelhorst een reële kans? Stiekem hoop ik dat ze dat doen. Waarom? Omdat ik na de berichten en gesprekken van afgelopen week steeds meer twijfel of er wel alles aan is gedaan om een zwembadvoorziening in Didam overeind te houden.

Voor alle duidelijkheid: als geboren en getogen Didammer heb ik geen enkel belang bij de Hoevert. Sterker nog, het kan al wel dertig jaar geleden zijn dat ik er voor het laatst heb gezwommen. Mij doet het persoonlijk dan ook geen pijn als het zwembad dicht gaat. Maar voor tal van andere dorpsgenoten, en inwoners van buurgemeenten, heeft de Hoevert wel degelijk een belangrijke functie. Dit is inmiddels wel gebleken. Zij verdienen deze laatste kans. Zo niet, dan hebben we straks alleen maar verliezers.

Foto: Ook de medewerkers van de Hoevert strijden tegen sluiting van hun zwembad. Ze lieten een spandoek maken en een aantal van hen sprak maandag de gemeenteraad toe.

De beeldvormende raad werd maandagavond live gestreamd. De opname is hieronder via YouTube te zien met vanaf minuut 31 het item over de Hoevert.