Wie woonden er 3000 jaar geleden in het dorpje Braamt?

BRAAMT – Stammen de Broampse lu-j af van de vrouw wier urn gevonden is bij de bouw van het huis van Tom Welling tegenover Koenders molen? De Heemkundekring Bergh (HKB) wil hier op vrijdag 28 februari om 20 uur in het dorpshuis in Braamt antwoord op vinden.

Er zijn steeds meer bewijzen dat in deze omgeving 2000 jaar lang onafgebroken mensen hebben gewoond. De laatste jaren hebben verschillende opgravingen plaatsgevonden in en rond Braamt.

In 2014 is bij de bouw van het huis van Tom en Astrid Welling aan de Zeddamseweg tegenover de molen van Koenders een grafveld gevonden. Resten uit een urn zijn gedateerd op 250 tot 1000 jaar voor Christus. Bij de bouw van de stal van Jansen van de Koppel in het najaar van 2016 zijn sporen gevonden van één of meerdere boerderijen van 250 tot 2000 jaar voor Christus. Bij de renovatie van de woningen in de Graaf Hendrikstraat in mei 2018 zijn bovendien de fundamenten van een hutje uit de zeventiende eeuw blootgelegd.

Archeologen
De Heemkundekring Bergh afdeling Braamt heeft de amateurarcheologen Hans Roem uit Braamt en Johan Lukkassen uitgenodigd om de vondsten, die zijn gedaan in Braamt, in een groter geheel te plaatsen. Hoe zag de omgeving er duizenden jaren geleden uit? Welke mensen leefden er? Hoe zagen hun huizen eruit? Waar leefden ze van?

De presentatie is geen saai verhaal van gevonden scherven. Met kaarten en foto’s vertelt Hans Roem hoe mensen woonden en werkten in prehistorisch Braamt. Hoe het eraan toe ging in de Romeinse tijd en of de bewoning daarna doorliep of dat het gebied verlaten is geweest. Johan Lukkassen (foto) vertelt over de opgraving in De Graaf Hendrikstraat en wat je je voor moet stellen bij een Braamts hutje uit 1650.

De avond is bedoeld voor de inwoners van Braamt, die willen weten wie er 3000 jaar geleden rondliepen in het dorpje. Daarnaast is iedereen welkom die geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze streek. De toegang is gratis, maar de koffie moet worden betaald in dorpshuis ‘de Braempt’ aan de Langestraat 22.