Voorstel voor sloop en renovatie deel Bloemenbuurt Didam

DIDAM – In de Bloemenbuurt in Didam sloopt Plavei in de toekomst mogelijk 73 woningen. Verder staan 136 van de in totaal 222 huurhuizen van de woningcorporatie in de wijk op de nominatie om te worden gerenoveerd. De plannen voor de wijkvernieuwing worden komende week verder toegelicht aan de bewoners.

Plavei wil onder andere in de Goudsbloemstraat een aantal woningen slopen en renoveren.

Zij werden woensdagmiddag middels een nieuwsbrief al op de hoogte gebracht van de plannen. De huurders van de woningen die wellicht gesloopt worden, kregen ook nog een persoonlijke uitnodiging voor twee informatieavonden op 28 en 29 mei. Verder worden in juni huisbezoeken gedaan en met alle bewoners 1-op-1-gesprekken gevoerd.

“Sloop is natuurlijk heel ingrijpend”, zegt Sylvia Kessen namens Plavei. “We willen de bewoners daarom zoveel mogelijk meenemen in de planvorming.” Na de Bloemenbuurt Ideeëndag, de aftrap voor de wijkvernieuwing, is er een buurtpanel gevormd met twaalf huurders en acht kopers. Zij hebben de plannen de afgelopen maanden samen met Plavei en de gemeente Montferland vormgegeven.

Kessen: “In de 1-op-1-gesprekken leggen we de overige huurders uit wat de plannen voor hun betekenen, vragen we wat ze er van vinden en wat hun wensen zijn. Na de zomer leggen we het plan, aangevuld met de meningen van de bewoners, voor aan de bestuurders. Aan het einde van 2018 hopen we vervolgens het definitieve plan te presenteren.”

Verouderd
De Didamse Bloemenbuurt is hard aan vernieuwing toe. De huurwoningen van Plavei, gebouwd in de jaren zestig en zeventig, zijn verouderd, hebben vocht- en tochtproblemen en verbruiken veel energie. Ook is er behoefte aan meer variatie in het woningaanbod en meer groen in de wijk.

“De toename van het aantal ouderen en kleinere huishoudingen vraagt om andere type woningen”, weet Kessen. “Op dit moment staan er voornamelijk ruime eengezinswoningen. In de toekomst willen we graag meer typen woningen bouwen, zoals levensbestendige woningen en appartementen. Het is echter wel de bedoeling dat iedereen in de wijk kan blijven wonen. Alle huidige bewoners krijgen dan ook een terugkeergarantie.” Als de plannen doorgaan, wordt er op zijn vroegst pas in het najaar van 2020 gestart met de sloop.

Tijdens een informatieve bijeenkomst op 30 juni in Meulenvelden kan iedereen die interesse heeft, kennisnemen van de plannen. De Plandag is een vervolg op de Ideeëndag in december vorig jaar en duurt van 10 tot 14 uur. Meer informatie staat op www.bloemenbuurtdidam.nl.Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.