‘Voldoende ruimte voor evenementen op nieuw dorpsplein Didam’

DIDAM – Bouwt de gemeente Didam nu een nieuw openluchtzwembad bij de kerk in Didam? Die vraag kwam de afgelopen weken regelmatig voorbij op Facebook. De aanleg van twee enorme plantenbakken op het kerkplein riep bij menig Didammer echter meer vragen op. Want is er nog wel genoeg ruimte voor de kermis en het schuttersfeest?

“Daar zorgen we voor”, belooft wethouder Oscar van Leeuwen. “In het ontwerp van het Centrumplan Didam hebben we aangegeven dat we op het Lieve Vrouweplein de evenementen gaan faciliteren, dus dat doen we ook. Op basis van de vierkante meters die de verenigingen en kermisexploitanten zeggen nodig te hebben voor hun evenementen moet het ook passen. In het schetsontwerp is alleen niet aangegeven waar alles moet komen te staan.”

Zo gaf schutterij De Eendracht al aan de schutterstent, schietpaal en ringrijdbaan wel kwijt te kunnen op het nieuwe evenementenplein. Of al deze onderdelen ook samen naast de kerk passen, is echter de vraag. “De Eendracht heeft ons laten weten dat ze de schutterstent, het schieten en ringrijden graag bij elkaar willen houden. Als je die uiteen trekt, raak je het karakter van het feest kwijt. Mogelijk wordt het feest nu naar de andere kant van de weg verplaatst, waar het schuttersterrein meer verbinding krijgt met het terras van Jan&Jan.”

Plantenbakken
Dat geldt wellicht ook voor de kermis. Alle attracties passen wel op het nieuwe plein, er is alleen geen rekening gehouden met de samenhang tussen de verschillende attracties. Zo is het niet logisch om de draaimolen naast de botsauto’s te plaatsen. In overleg met de schutterij en ondernemersvereniging Gastvrij Didam worden de plannen daarom iets aangepast om zo meer ruimte te creëren voor activiteiten op het Lieve Vrouweplein.

Foto Rudy Staring

“Mogelijk komen hier verplaatsbare plantenbakken, die we kunnen verschuiven bij evenementen”, zegt Van Leeuwen. “We willen het centrum namelijk wel vergroenen met meer bomen en beplanting. Daarom zijn die bakken op het kerkplein ook aangelegd. Nu lijken ze vrij fors, maar als ze straks zijn gevuld, ziet het er prachtig uit.”

Volgens van Leeuwen zijn in de toekomst ook het carnavals- en schuttersdefilé gewoon mogelijk op en rond het nieuwe plein. “Maar misschien moet dit ook wel plaatsvinden voor het oude raadhuis of de kerk. Dat is aan de verenigingen zelf. Of je voor de kerk een vendelhulde kunt houden, waarbij alle vendeliers in één keer draaien, weet ik niet. Wellicht moet dit iets worden aangepast. Het defilé van de carnavalsoptocht is denk ik juist mooier bij de kerk, omdat je hier het meeste publiek hebt.”

Planning
De herinrichting van het kerkplein, inclusief het pad langs de kerk, zijn volgens planning op 21 augustus klaar. Met de werkzaamheden aan het Lieve Vrouweplein wordt eind dit jaar gestart. Tegen die tijd is de Spoortstraat ook klaar. Daar liggen de werkzaamheden nu twee en een halve week stil, waarna met het middenstuk van de straat wordt gestart. Daarmee liggen alle werkzaamheden voor het centrumplan vooralsnog op schema.

“Ook financieel”, benadrukt Van Leeuwen. “Er gaat geen dubbeltje extra naar het Centrumplan Didam, zoals wel eens wordt gesuggereerd. We hebben nooit meer krediet aan de gemeenteraad gevraagd. De eerste raming was wel lager. Maar we zijn nu vier jaar verder, waardoor de kosten hoger zijn geworden. Ook ging het toen over een kleiner gebied en was destijds de vervanging van het riool niet in de raming meegenomen.”

Centrumpunt
Door het coronavirus heeft de informatievoorziening over het centrumplan de afgelopen maanden veelal stilgelegen. Er zijn alleen wat gesprekken geweest met belanghebbenden. Van Leeuwen hoopt in september het Centrumpunt Didam, gevestigd in het oude raadhuis, te heropenen. “Dan kunnen mensen wekelijks op vrijdag weer binnenlopen met vragen over en opmerkingen op het centrumplan.”

Op de foto, die Rudy Staring met zijn drone maakte, is goed te zien waar de plantenbakken liggen op het kerkplein. Foto Rudy Staring