Vijfde Ridderslag in Cool Nature Park

DIDAM – In het Cool Nature park, grenzend aan de wijk ‘de Kom’ en de Hengelderweg in Didam, zijn donderdag 26 leerlingen uit groep 4 en 5 van basisschool De Expeditie tot ridder geslagen. De leerlingen beloofden aan de officier van schutterij ‘de Eendracht’, Paul Boerboom, goed voor het park te gaan zorgen.

Officier Paul Boerboom slaat één van de leerlingen van De Expeditie tot ridder.

Dat deden ze met het zwaard op de linker en rechter schouder en de hand op het hart. De 26 kinderen kregen daarna de medaille omgehangen en gingen vervolgens onder applaus van veel ouders, opa’s en oma’s en de andere leerlingen aan de kabelbaan naar beneden. Het was de vijfde keer dat de Ridderslag plaatsvond.

Vooraf tekenden de kinderen op school ontwerpen voor de spandoeken. De mooiste drie zijn op grote banners gedrukt. Deze werden voor de Ridderslag  begon, onthuld door de ontwerpers. Op deze spandoeken vertellen de kinderen hoe ze het park netjes houden.

Het twee hectare grote speelpark wordt ook door de andere Didamse basisscholen bezocht. Zelfs voor scholen uit Zevenaar, Duiven en Babberich is het park een speelplek. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de NME Zevenaar door middel van beschikbaar gestelde leskisten.Facebooktwittergoogle_plus