Toekomst zwembad de Hoevert aan een zijden draadje

DIDAM – Wethouder Ruth Mijnen ziet de toekomst van zwembad de Hoevert in Didam somber in. De afgelopen maanden werden er gesprekken gevoerd met zes mogelijke exploitanten voor overname van het zwembad. Belangrijkste conclusie is, dat het onmogelijk is om de Hoevert voor 153.000 euro per jaar overeind te houden.

Dat is het bedrag dat de gemeenteraad met ingang van 2021 voor maximaal tien jaar beschikbaar wil stellen om een zwemvoorziening in Didam in stand te houden. “De zes potentiële exploitanten waren heel enthousiast”, zegt Mijnen. “Maar uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor dit bedrag niet kan.”

Als het huidige zwembad behouden blijft, dan moet er jaarlijks nog eens 155.000 euro bij voor het onderhoud. “Het andere scenario is dat een exploitant het voor een symbolisch bedrag van één euro krijgt, maar dan schrijven we zomaar 800.000 boekwaarde af en hebben we als gemeente in de toekomst geen enkele controle meer over het zwembad.”

Nieuwbouw
Ook een nieuw zwembad, elders in het dorp, blijkt met een gemeentelijke bijdrage van 153.000 voor de komende tien jaar niet haalbaar. Mijnen: “Voor een heel eenvoudig 25-meterbad, waar je alleen baantjes kunt trekken, moet je al minstens vijf tot zes miljoen aan bouwkosten tellen. Dan zijn er echter nog geen faciliteiten voor doelgroepzwemmen, voor bijvoorbeeld ouderen, met een beweegbare bodem en een reguleerbare temperatuur. Marktpartijen willen het bad ook dan wel overnemen voor een symbolisch bedrag en daarna eventueel woningbouw realiseren op de huidige locatie, maar dan geven we als gemeente de bouwgrond af.”

Met dit verhaal gaat het college terug naar de gemeenteraad. Die moet nu aangeven hoe het verder moet met de Hoevert. “Ik had heel graag een andere boodschap gebracht, maar dat is niet reëel”, vertelt Mijnen. “Het probleem is dat het zwembad erg verouderd is en er een behoorlijk prijskaartje aan hangt om het te vernieuwen. Dat geld is er niet.”

Gebruikers
Mijnen vindt het ook heel vervelend voor de gebruikers, die al sinds de kerntakendiscussie in 2014 in onzekerheid leven over de toekomst van het zwembad. “Dat is heel zuur. De Hoevert hangt al sinds 2014 boven de politieke markt. Nu moeten we weer een negatieve boodschap brengen. Iedereen verdient een structurele oplossing. Als college hebben we er dinsdag een klap opgegeven. De raad moet nu beslissen hoe verder. In het slechtste scenario sluit het zwembad op 1 januari 2021.”

De verenigingen die onderdak hebben in de Hoevert zijn Zwemvereniging de Watervrienden, Triatlonvereniging Triathliem en Zwemclub Wehl. Sportfondsen Beheer BV is de huidige beheerder van het bad.