Symbion sluit ‘pestember’ af met cheque voor Villa Joep

DIDAM – Met de overhandiging van een cheque van ruim 2500 euro aan Villa Joep heeft de Liemerse praktijkschool Symbion in Didam het antipestproject ‘pestember’ afgesloten. De leerlingen hebben zich de hele maand september op allerlei manieren beziggehouden met pesten.

Leerlingen van Symbion overhandigden de cheque aan Hans Vos (met rode jas), ambassadeur van Villa Joep.

Symbion koos ervoor om de landelijke Week Tegen Pesten uit te breiden tot een hele maand om het onderwerp beter bij de leerlingen te laten beklijven. In de lessen werd ingehaakt op het thema, waarbij de docenten gebruik maakten van speciale lesbrieven en een digitale bibliotheek. Bewustwording van het eigen gedrag, de gevolgen voor het slachtoffer en het tegengaan van pesten stonden voorop.

Het project begon met de voorstelling ‘Klappen voor Bart’ van theatermaker Bart Melief, die vroeger zelf is gepest. Daarnaast werd samengewerkt met FC de Rebellen, een initiatief van oud-profvoetballers. Martijn Meerdink (De Graafschap) en Marcel Meeuwis (VVV en Roda JC) vertelden de leerlingen dat pesten ook in de voetballerij voorkomt en dat scheldwoorden met het woord ‘kanker’ erin, niet ongebruikelijk op tribunes, erg pijnlijk zijn voor mensen die ervaring met deze ziekte hebben.

Die boodschap sloot goed aan op het goede doel van ‘pestember’, Stichting Villa Joep. Die stichting zamelt geld in voor onderzoek naar neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Daarvoor werd ook een sponsorloop gehouden, waaraan alle eerste-, tweede- en derdeklassers meededen en waarvoor ze ook sponsors zochten. Dat leverde het mooie bedrag van 2547 euro op.

Teamcoördinator Peter Breedveld, die de projectmaand samen met Carin Witjes organiseerde, is trots op het resultaat. “Vooral vanwege de manier waarop onze leerlingen er samen de schouders onder hebben gezet.” Volgens Breedveld komt pesten op iedere middelbare school voor en dus ook op Symbion. “Ik denk wel dat we er minder last van hebben, omdat we een kleine school zijn met kleine klassen. Bovendien hebben leerlingen dagelijks contact met hun mentor en regelmatig een-op-eengesprekken. Dan worden problemen sneller gesignaleerd. Ik hoop dat het project onze leerlingen aan het denken heeft gezet.”Facebooktwittergoogle_plus