‘Steun gemeente nodig voor openhouden seniorensoos’

DIDAM – Mede dankzij een advies van de Sociale Raad Montferland heeft de gemeente Montferland in 2016 toch overeenstemming bereikt met het bestuur van Laborijn over een overname van de groenploeg. Ook heeft de Sociale Raad een rol gespeeld bij het (tijdelijk) openhouden van de seniorensoos in Meulenvelden en de instandhouding van zwembad ‘de Hoevert’.

Dat staat te lezen in het jaarverslag dat de Sociale Raad Montferland (SRM) onlangs openbaar maakte. Het onafhankelijk adviesorgaan van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland voorzag het college in 2016 tien keer van gevraagd en één keer van ongevraagd advies in het sociaal-maatschappelijk domein.

“Wij hebben een belangrijke rol gespeeld in het besluit over de toekomstige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet”, zegt onafhankelijk voorzitter Joop van Vuuren. “Daarmee hebben we er onder andere aan bijgedragen dat de gemeente in januari 2018 alsnog de groenploeg overneemt van Laborijn en de onzekerheid over de toekomst van de Wsw’ers is weggenomen.”

Hoevert
Ook gaf de Sociale Raad in 2016 ongevraagd advies over de bezuinigingen op zwembad ‘de Hoevert’ en de Stichting Senioren Kontakt. Zo vroeg de SRM het college de mogelijke sluiting van het zwembad te heroverwegen en de voorziening onder de huidige omstandigheden open te houden. “Dit advies is niet overgenomen”, vertelt Van Vuuren. “Toch ben ik er van overtuigd dat onze mening wel degelijk is meegenomen in de huidige overeenkomst met Sportfondsen.”

Met haar advies over de Stichting Senioren Kontakt (SSK) heeft de Sociale Raad bereikt dat de seniorensoos in woonzorgcentrum Meulenvelden in elk geval nog dit jaar open blijft. “Bij de bezuinigingen werd de vergoeding van de huur van 27.000 per jaar voor de ruimte van de SSK maar zo weggestreept”, zegt Van Vuuren.

“Dat bedrag kan de stichting natuurlijk nooit zelf ophoesten. Wij vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat een dergelijke laagdrempelige voorziening in stand blijft. Zodat al die senioren die er gebruik van maken niet achter de geraniums belanden. De bezuiniging is vervolgens een jaar uitgesteld, maar in 2017 komt die zeker weer terug op de agenda.”Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.