Speeltoestel, shirts, subsidie en ontmoeting met Máxima voor Loilse leerlingen

LOIL – Voor de leerlingen van groep 5-6 van de Daltonbasisschool St. Jozef in Loil wordt woensdag 27 juni een bijzondere dag. Zij gaan die dag naar het Musiater in Zevenaar om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het convenant ‘Meer Muziek in de klas’. Hierbij is ook Koningin Máxima aanwezig.

Voorzitter Ivonne Harmsen van de Kontaktraad Loil en voorzitter Robert van Uum van de Ouderraad overhandigden de nieuwe schoolshirts. Foto Kontaktraad Loil

Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. Samen met 1000 kinderen van scholen uit de Liemers zingen de Loilse leerlingen een welkomstlied voor de koningin. Verder  zijn er optredens van het Liemers Jeugdorkest, een kinderkoor en musici uit de regio.

Met de ondertekening van dit convenant beloven de verschillende samenwerkingspartners in Gelderland aan 9.500 basisschoolkinderen dat zij in 2020 allemaal structureel muziekonderwijs krijgen op de basisschool. Het convenant geeft de gemaakte afspraken weer en laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen. Daarbij is de ondertekening het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Subsidie
Om het muziekonderwijs een impuls te geven op school heeft de Daltonbasisschool St. Jozef in Loil, in samenwerking met Kunstwerk/Het Musiater, een subsidie aangevraagd. Afgelopen week kwam de bevestiging dat er een subsidie van 10.000 euro is toegekend. Hierdoor kan de komende drie schooljaren muziek nog steviger op de kaart worden gezet in Loil.

Nieuw speeltoestel
De school kreeg de afgelopen periode echter nog meer cadeaus. Met dank aan de oudervereniging is onlangs op het schoolplein het speeltoestel vervangen. Binnenkort komt er ook nieuw kunstgras en een dempende ondergrond onder beide speeltoestellen. Liemers Novum, de overkoepelende scholenstichting die vorig jaar is ontstaan uit de fusie tussen SPO De Liemers en Stichting Proles, neemt hiervoor de kosten voor haar rekening.

Schoolshirts
Verder overhandigden voorzitter Ivonne Harmsen van de Kontaktraad Loil en voorzitter Robert van Uum van de Ouderraad net voor de Didamse Avondvierdaagse nieuwe schoolshirts voor de leerlingen aan directeur Bart van de Ent. Hierdoor waren de Loilse scholieren kinderen goed herkenbaar als leerling van de Daltonbasisschool St. Jozef. De aanschaf werd mede door een bijdrage van de oudervereniging en het Fonds Algemeen Belang Loil mogelijk gemaakt.Facebooktwittergoogle_plus

Tonnie Peters
Over de schrijver
Bestuurslid van de Kontaktraad Loil en voorzitter van de werkgroep Communicatie.