Schutterij en drumfanfare zijn ‘bindmiddel’ buurtschap Greffelkamp

DIDAM – Schutterij St. Martinus Greffelkamp groeit uit haar jasje. Het clubgebouw aan de Manhorstweg is inmiddels te klein om alle leden nog te kunnen huisvesten en wordt daarom uitgebreid. De vereniging telt liefst 375 leden en vijftig jeugdleden jonger dan 16 jaar. Daarvan lopen er vandaag ruim 200 mee bij het defilé tijdens het Didamse schuttersfeest.

Maar niet alleen de schutterij in de buurtschap is hot, ook partnervereniging en ‘huisgenoot’ drumfanfare St. Martinus leeft als nooit tevoren. Waar menig schutterij tegenwoordig moeite heeft om muziek op de been te brengen, worden de Greffelkampse schutters vandaag in Didam begeleid door zo’n 35 muzikanten.

“Alleen bij de schutterij komen er elk jaar al zo’n tien nieuwe leden bij en dan hebben we de jeugdleden niet eens meegeteld”, zegt secretaris André Peters. “Je kunt namelijk pas officieel lid worden van de schutterij als je 16 bent. Op dit moment zijn er zeker vijftig jeugdigen, die actief meedoen in de diverse secties. Met name bij de vendeliers, majorettes en bielemannen. We hebben zelfs een jeugderewacht.”

Binding
De populariteit van de twee verenigingen heeft volgens Tonnie Peters, commandant van de vendeliers, meerdere redenen. “De schutterij en drumfanfare verbinden de mensen in de buurtschap”, weet hij. “Het zijn de enige verenigingen die we nog hebben en die mogen niet wegvallen. Daarbij zijn de meeste Greffelkampers verbonden aan een bogenbuurt, die voor het schuttersfeest een ereboog bouwt. Ook de bogenbuurten houden de buurtschap bij elkaar.”

Toch gaat het ook bij St. Martinus allemaal niet vanzelf. De verenigingen werken hard aan het behouden en binnenhalen van leden. Zo wordt er actief geworven op de basisscholen en zijn er diverse activiteiten, zoals de lampionnenoptocht, zeskamp en kinderspelen, die de jeugd bij de schutterij betrekken. “Maar de kinderen krijgen bij ons ook een kans”, vertelt Tonnie Peters. “Als ze willen vendelen of bielemannen, krijgen ze direct een vaandel of bijl om mee te kunnen doen.”

Marketensters
Er is echter niet alleen een toestroom van jeugdleden. Ook veel volwassenen melden zich spontaan aan bij St. Martinus. Zo brengt de schutterij dit jaar voor het eerst marketensters op de been. De dames die de schutters van oudsher van een natje en droogje voorzien, liepen tijdens de Kringdag Montferland voor het eerst mee met de schutterij. “De groep van vier dames is op eigen initiatief gestart”, zegt Tonnie Peters. “Zij zijn inmiddels in toepasselijke kleding gestoken.”

Het waren ook de vrouwen die de drumfanfare een paar jaar geleden een boost gaven. André Peters: “Een groep meiden, waarvan de mannen en kinderen bij de schutterij zijn, ging toen saxofoon spelen. Vanaf dat moment is de drumfanfare alleen nog maar gegroeid. Mede daarom is het ook nodig om een stuk bij aan het schuttersgebouw Ons Eigen Ding te bouwen. De trommel- en saxofoonlessen kunnen bijvoorbeeld niet tegelijk in één ruimte plaatsvinden.”

Schuttersgebouw
Daar willen de verenigingen in augustus mee beginnen. Het gebouw is nu zeventien meer lang en hier wordt 12 meter bij aan gebouwd. “De zaal wordt uitgebreid met één gebont, zodat er straks meer ruimte is voor onder andere het Martinusfeest en eindejaarsconcert”, legt André Peters uit. “In het tweede gebont komt een ruimte voor opslag en een oefen- en vergaderruimte met een dubbele wand voor de isolatie en absorptie van het geluid.”

Het gebouw moet voor het schuttersfeest van 2020 helemaal klaar zijn. Ruim op tijd voor het 100-jarig jubileum van de schutterij, dat in 2021 wordt gevoerd. Tonnie Peters: “Er zijn gelukkig veel mensen die bereid zijn om een handje te helpen. Dat is ook weer de kracht van beide verenigingen en laat zien dat veel mensen in Greffelkamp, maar ook daarbuiten, zich verbonden voelen met St. Martinus.”