’s-Heerenberg en Stokkum herdenken doden bij de ‘Goede Herder’

’s-HEERENBERG – Het ‘Comité Herdenking 4 mei ‘s-Heerenberg’ nodigt de inwoners van ’s-Heerenberg en Stokkum uit om vanavond deel te nemen aan de dodenherdenking.

Monument 'de Goede Herder'.
Monument ‘de Goede Herder’.

De herdenking begint om 19 uur in de Pancratiuskerk. Namens de gemeente Montferland is burgemeester Ina Leppink aanwezig om een overdenking houden. Ook voert een vertegenwoordiger van de gezamenlijke kerken het woord. Kinderen uit groep 7 van de Mariabasisschool, Openbare Basisschool ‘t Montferland en de Galamaschool dragen enkele gedichten voor. De bijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door het Pancratiuskoor.

Na de herdenkingsbijeenkomst in de kerk is er om 19.47 uur een stille tocht, voorafgegaan door harmonie Crescendo, naar monument de ‘Goede Herder’ aan de Oude Doetinchemseweg.

Om 20 uur wordt, na het blazen van de taptoe, twee minuten stilte gehouden. Aansluitend legt burgemeester Leppink namens de gemeente Montferland een bloemstuk bij het monument. Haar voorbeeld wordt gevolgd door de schoolkinderen. Vertegenwoordigers van de politie leggen eveneens een krans voor gesneuvelde agenten in oorlogstijd en tijdens missies. Harmonie Crescendo sluit de plechtigheid af met het Wilhelmus. Het Sint Antoniusgilde is ook aanwezig om de gevallenen te eren.

Na de herdenkingsbijeenkomst is iedereen welkom om bij de Snor onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten.