Raymond Cremer

Raymond Cremer (50), Stokkum

Wie: Raymond Cremer (50), Stokkum
Met wie: Getrouwd met Andrea en twee kinderen, Tristan en Robin.
Werk: Bouwkundig en installatie adviseur brandveiligheid.
Politiek partij: CDA, plaats 11
Speerpunten: Een goede dorpsvoorziening per kern waarin de persoonlijke behoefte van zowel jong als oud zijn invulling kent. Veiligheid in eigen leef- en woonomgeving waarin wij onder andere een veilige schoolroute voor de schoolgaande jeugd ontwikkelen. Het initiatief ‘Levens landschap’ zien wij als een uitgelezen kans om eigen leefomgeving nog mooier te maken dan die al is. bereikbaarheid van kernen tijdens (sport)evenementen garanderen door vroegtijdig overleg met de organisatoren. Woningbouw naar behoefte.
Waarom: Mijn persoonlijke motivatie om als raadslid aan de slag te gaan is de kiezer. Als gemeenteraadslid wil ik graag informeel te werk gaan, gemakkelijk benaderbaar. Juist door Samen, Durven, Doen, de belangen van de kiezer verwezenlijken.