Raadslid Rob Mos verder als eenmansfractie: ‘Ik ben zeer gemotiveerd’

LOIL/’s-HEERENBERG – Rob Mos is verbolgen over het besluit van Lokaal Belang Montferland (LBM) om het vertrouwen in de samenwerking met hem op te zeggen. De Montferlandse coalitiepartij zette het raadslid vorige week vrijdag uit de partij vanwege zijn rol in de laatste twee raadsvergaderingen. Daarin voerde de Loilenaar, tegen de zin van LBM in, het woord over de bezuinigingen op de voetbalaccommodaties.

De fractie vroeg hem meermaals dit niet te doen, omdat hij (toen nog) bestuurslid van voetbalvereniging SV Loil was. Ook burgemeester Peter de Baat, voorzitter van de gemeenteraad, deed voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt een beroep op de bestuursleden van voetbalverenigingen om niet het woord te voeren in de raad.

Mos deed dit toch. “Ik sprak in het belang van de 3500 Montferlandse voetballers”, zegt hij. “Dat deed ik als volksvertegenwoordiger. Er wordt mij nu verweten dat ik dat als bestuurder van SV Loil heb gedaan.  Ik heb echter nooit gedacht aan mijn persoonlijke belang of het belang van SV Loil. Daarom zie ik niet in wat ik fout heb gedaan. Wanneer mag ik dan als raadslid wel wat zeggen? Ik zit daar niet als jaknikker.”

Eerlijke verdeling
Het standpunt van Mos week af van het collegevoorstel over de bezuinigingen, waarin zijn partij LBM zich wel kon vinden. Dit ging om een bedrag van ‘slechts’ 13.000 euro. Mos: “Het voorstel was op zich prima. Er was alleen een besparing van 13.000 euro in opgenomen voor de huur van trainingsvelden en oefenhoeken van natuurgras, die door slechts zes van de acht clubs moest worden opgebracht. Ik wilde dat die rekening eerlijk werd verdeeld.”

Hij probeerde hiervan zijn collega’s van LBM te overtuigen, maar kreeg onvoldoende steun. “Dat noopte me om apart van de fractie een betoog te houden om het standpunt van de verenigingen te verwoorden. Daar waren ze het niet mee eens. Maar uiteindelijk heb ik wel gelijk gekregen, want de wethouder heeft toegegeven dat ze ook een eerlijke verdeling wil.”

Grondtransactie
LBM had echter meer redenen om Mos uit de partij te zetten. Begin februari stond Mos, als vertegenwoordiger van SV Loil (en raadslid) op het punt een verboden handeling te verrichten bij de onderhandeling met de gemeente over een onroerend goed transactie met de voetbalvereniging.

“Ondanks al mijn pogingen om hem daar van te weerhouden, ging hij toch naar die bijeenkomst”, vertelt Jan van Halteren, fractievoorzitter van LBM. “De burgemeester waarschuwde hem toen dat deelname aan dat gesprek een verboden handeling is overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet. Hij zou daarvoor geschorst worden en mogelijk het raadslidmaatschap kwijtraken. Hij heeft toen op het laatste moment afgezien van deelname aan de onderhandelingen, maar zowel bij de griffier als in diverse media aangegeven het hier niet mee eens te zijn.”

Stok
Dit gebeurde niet alleen zeer tegen de zin in van LBM, maar ook van burgemeester De Baat. Sindsdien zoeken beiden volgens Mos een stok om hem mee te slaan. Zo is Mos ook niet langer voorzitter van de raadscommissie maatschappij en organisatie. Montferland heeft nieuwe voorzitters benoemd, omdat de raad op een nieuwe manier gaat vergaderen. Mos stond op de kandidatenlijst, maar werd daar vanaf gehaald door het presidium van de raad (fractievoorzitters). In de raadsvergadering stelde Mos zich opnieuw kandidaat. Hij kreeg echter geen meerderheid achter zich.

Dat de stemming over Mos veranderde, is volgens hem mede de schuld van de burgemeester. “Er lag een raadsvoorstel met acht kandidaten, waarvan ik er één was. Hij is voorzitter van de raad en heeft de leiding over het presidium. Het presidium heeft er voor gezorgd dat ik van de lijst ben gehaald, omdat ik ‘niet van onbesproken gedrag ben’. Maar dan moet iedereen eens recht in de spiegel kijken.”

Luis in de pels
Ondanks dat Mos beschadigd was, kreeg hij toch nog negen stemmen van de raad. Echter niet van zijn eigen fractievoorzitter Jan van Halteren. Tot teleurstelling van Mos. “Ik ben door hem aan de kant geschoven, zonder dat hij hierover ruggespraak heeft gehad met de fractie”, zegt de Loilenaar. “Ik ben blijkbaar te lastig, de luis in de pels van de coalitie. LBM laat zich helemaal inpakken door de coalitie. Maar daar doe ik niet aan mee. Als dat de manier is waarop politiek wordt bedreven, dan hebben ze aan mij een lastige.”

Hij denkt dat het daarom ook beter is dat beide partijen nu afzonderlijk van elkaar verder gaan. “Vroeg of laat was het een keer mis gegaan. Als zij die stap niet hadden gezet, dan had ik het zelf gedaan.” Mos gaat nu als eenmansfractie verder en stelt zijn zetel dus niet beschikbaar aan de partij, zoals de raadsleden van LBM hem verzochten. “Ik ben zeer gemotiveerd om verder te gaan als raadslid. Zeker nu ik het op mijn eigen manier kan doen.”