‘Raadhuisplein blijft toegankelijk voor evenementen’

DIDAM – De komst van een nieuw evenemententerrein op het Lieve Vrouweplein in Didam betekent niet dat er op het Raadhuisplein in de toekomst geen evenementen meer mogen worden georganiseerd. Deze toezegging ten aanzien van het Centrumplan Didam is door portefeuillehouder Oscar van Leeuwen gedaan, maar niet als zodanig opgenomen in de vastgestelde kaders. En dat steekt coalitiepartij Lokaal Belang Montferland (LBM).

Rob Mos (links) en Roy Polman op het Raadhuisplein in Didam.

“Dit schept onduidelijkheid bij de inwoners en verenigingen van onze gemeente”, vindt raadslid Rob Mos. “Die willen we nu juist wegnemen.” Hij diende daarom donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in namens zijn partij LBM. De strekking van de motie is om de tekst van de vastgestelde kaders voor het Centrumplan Didam zo aan te passen, dat het voor alle betrokkenen helder is dat het ook met de komst van een nieuw plein mogelijk blijft om evenementen te organiseren op het voormalige gemeentehuisplein.

“We hebben onlangs een pop-up store geopend in het oude raadhuis om de communicatie over het Centrumplan Didam te verbeteren. Daarnaast informeren we mensen via de website www.montferland.info/centrumplan. Op beide plekken worden de acht vastgestelde kaders voor het plan weergeven. Het eerste punt zorgt echter voor de nodige verwarring. Hier staat letterlijk: ‘Het evenemententerrein komt op het Lieve Vrouweplein’.”

Dat suggereert volgens LBM dat er straks alleen nog maar evenementen op het Lieve Vrouweplein mogen plaatsvinden. “Dit is een groot misverstand”, zegt ook partijgenoot Roy Polman. “Als de schutterijen bijvoorbeeld willen dat het defilé op het Raadhuisplein blijft, dan mag dat. Maar ze mogen dat ook op het Lieve Vrouwplein doen. Het is aan de schutterijen en andere verenigingen, waar ze straks hun evenementen organiseren.”

De motie om deze mogelijkheid in de kaders voor het Centrumplan Didam op te nemen, werd donderdagavond echter niet aangenomen. “Dus blijft die onduidelijkheid bestaan”, vreest Mos. “Terwijl helderheid en transparantie naar de burgers zo belangrijk zijn. Juist bij zo’n gevoelig onderwerp als het centrumplan moet je goed communiceren.”