Programma’s schuttersfeesten Didam, Nieuw-Dijk en Loil

DIDAM/NIEUW-DIJK/LOIL – De zeven schutterijen in Didam, Nieuw-Dijk en Loil vieren komend weekend weer schuttersfeest. Zondag is er een gezamenlijk defilé op het voormalige gemeentehuisplein. Daarnaast viert elke schutterij haar eigen feest in het dorp of de buurtschap. Hieronder staan de programma’s van alle schutterijen.

Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Zaterdag 21 juli
Van 19 tot 21 uur: spaarkas uitbetaald en aanmelden als lid. Hierna is er tot 00.30 uur muziek met DJ James.

Zondag 22 juli
8.45 uur: korte rondgang door het dorp, gevolgd door een kerkviering.
13.30 uur: inhalen van de koningen aan de Pastor Smitsstraat, waarna de schutterij vertrekt naar Didam voor de aubade aan de gemeentelijke overheid.
16.45 uur: trekt de schutterij terug naar Nieuw-Dijk, waarbij onder een aantal bogen wordt doorgetrokken.
19 uur: aankomst in de feesttent en muziekavond met medewerking van muziekband Kaliber. Om 00.30 sluit het feest.

Maandag 23 juli
8.15 uur: verzamelt de schutterij zich en vertrekt dan naar de buurtschap ‘Porredarp’.
10.30 uur: begin koningswedstrijden voor jeugdkoning, schutterskoning en ruiterkoning. Voor de dames worden schietwedstrijden gehouden door schietvereniging Mik Wis. De jeugd van 12 tot en met 15 jaar kan deelnemen aan schiet- en ringrijwedstrijden. Voor de kinderen houdt het Jeugdwerk een eigen schuttersfeest in de Meikever. De koningen bij deze jeugd worden officieel ingehaald en gehuldigd. Om 16 uur sluit het middagprogramma.
17 uur: aantreden schutterij om de nieuwe koningen in te halen.
19.15 uur: prijsuitreiking en huldiging jubilarissen, waarbij burgemeester Peter de Baat aanwezig is. Na het formele gedeelte start de feestavond met Kaliber. Om 00.30 uur sluit het feest.

Dinsdag 24 juli
9.30 uur: feesttent opruimen.
Van 12 tot 16 uur: vat leegmaken en sluiting schuttersfeest.

Schutterij De Eendracht

Zaterdag 21 juli
In de ochtenduren wordt het feest- en wedstrijdterrein tussen de Mariakerk en Jan&Jan ingericht. Ook worden in de Burg. Kronenburglaan (bij De Harmonie), op het Lieve Vrouweplein (bij Jan&Jan) en in de Stationslaan (bij Café Uniek) de drie schuttersbogen opgericht.

Zondag 22 juli
Alle geüniformeerde leden treden aan om 10.30 in de schutterstent bij de Mariakerk. Hierna bezoeken zij Zorgcentrum Meulenvelden en brengen ze de jaarlijkse vendelhulde aan  beschermheer Notaris Laarberg.
Hierna trekt de stoet naar Café Uniek waar schutterskoning Rutger Rutjes en ruiterkoning Tom Jansen en hun koninginnen worden ingehaald. Daarna wordt er koers gezet richting gemeentehuis voor het defilé en de gezamenlijke vendelhulde om 16 uur van de zeven Didamse schutterijen aan het gemeentebestuur en de Didamse bevolking. Na afloop van de vendelhulde en het defilé keert Schutterij De Eendracht terug naar de schutterstent op het veld voor de Mariakerk.
Om 20 uur begint voor de leden de feestavond bij Jan&Jan, waarbij de muziek wordt verzorgd door de Xo band.

Maandag 23 juli
In de vroege ochtenduren gaat de wekploeg weer op pad gaan om de koningsparen en andere prominente leden te wekken. Hierna neemt de schutterij deel aan de traditionele schuttersmis in de Mariakerk. Na terugkomst op het feestterrein bij de Mariakerk beginnen om 11 uur de wedstrijden om het koningschap bij de schutters en ruiters. Het kampen om het koningschap volgt rond 13.30 uur. Zodra de nieuwe schutterskoning, ruiterkoning en jeugdkoningen bekend zijn, wordt er een vendelhulde aan de nieuwe koningsparen gebracht en worden op het terrein de overige prijzen van de jeugdwedstrijden uitgereikt. Het einde van het feest in de tent is om ongeveer 17 uur.

Na een korte onderbreking is het om 19 uur weer tijd om aan te treden voor het inhalen van de nieuwe koningen bij café Uniek. Na het inhalen worden de nieuwe koningsparen begeleid naar Jan&Jan voor de feestavond. Tijdens deze avond worden de nieuwe koningen en overige prijswinnaars door beschermheer Henk Laarberg gehuldigd.

Dinsdag 24 juli
Vanaf 10 uur worden het feest- en wedstrijdterrein opgeruimd en de schuttersbogen afgebroken. Hierna begint bij Jan&Jan het gebruikelijke ‘vat leegmaken’.

Schutterij De Heegh

Vrijdag 20 juli
19 tot 20 uur: ophalen spaargeld en lidmaatschapskaart.
19 tot 23 uur: officieel begin van het schuttersfeest.

Zondag 22 juli
Tussen 11 en 11.30: verzamelen bij de voorzitter aan de Koeleplekstraat 3. Parkeren aan de Verheijstraat 2 bij de Poort van Diem.
11.45 uur: aantreden en opstellen voor vertrek.
12 uur: vertrekken naar het beschermpaar en vervolgens de route naar de koningsparen en bogen. Vervolgens naar het voormalige gemeentehuis. Na afloop weer naar de voorzitter.
20 uur: aanvang feestavond tot 00.30.

Maandag 23 juli
8 uur: verzamelen bij de voorzitter, parkeren aan de Verheijstraat 2.
8.15 uur: vertrek naar de kerk.
8.30 uur: kerkdienst.
11 uur: aanvang wedstrijden met het koningsschot en de koningsrit.
15 uur: verwacht einde en feliciteren van de nieuwe koningsparen. Daarna gezamenlijk opruimen.
17.30 uur: aantreden voor het inhalen van de nieuwe koningsparen.
20 tot 00.30 uur: feestavond.

Dinsdag 24 juli
10 uur: verzamelen op het veld om de laatste restjes op te ruimen; ondertussen gaan de nieuwe koningsparen foto’s maken. Als de nieuwe koningsparen zijn gearriveerd, begint de wedstrijd voor de nieuwe knuppelkoningin.
Rond 15 uur: verwacht einde van het schuttersfeest.

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk

Maandag 16 juli
19 uur: viering schuttersfeest met Stichting Senioren Kontakt bij Jan&Jan.

Dinsdag 17 juli
Start een grote groep vrijwilligers met het opzetten van de tent en de inrichting van het feest- en wedstrijdterrein aan de Dijksestraat 48. In deze week worden ook de verschillende bogen door buurten en vriendengroepen opgericht. Dat wordt op zaterdagmiddag afgesloten met een gezellig samenzijn onder de bogen in Oud-Dijk.

Zondag 22 juli
10.45 uur: opening bij Partycentrum Plok en marcheren naar de nieuwe beschermheer aan de Fluunseweg.
11 uur: installeren Xaf Hendriksen met twee nieuwe bestuursleden, Martine Jansen en Wilma Koppenol. Vervolgens vervolgt de schutterij haar pad langs de verschillende bogen in de buurtschap: de Plokkboog aan de Ravenstraat bij Hagendoontje, de ronde boog van de vendeliers en de buurt aan de Dijksestraat, de jubilerende boog Van Geemen aan de Kerkwijkweg, de jongste boog in de Gruttostraat, de oudste boog aan De Hoge End anno 1931 en tot besluit boog De Hoge End anno 1989 aan de Kollenburgweg. 
Daarmee is de bogenroute afgerond en is de schutterij klaar voor de opmars naar de gezamenlijke vendelhulde aan het gemeentebestuur en de toeschouwers op het oude gemeenteplein. Dit jaar onder leiding van Schutterij De Eendracht. Hierna trekt de Oud-Dijkse schutterij terug naar Partycentrum Plok.
20 uur: schuttersfeest bij Plok.

Maandag 23 juli
7.45 uur: verzamelen bij Plok om naar de Mariakerk te trekken voor de gezamenlijke schuttersmis. Daarna bruncht de schutterij gezamenlijk op het feestterrein aan de Dijksetraat 48.
11.30 uur: start wedstrijden.
15.30 uur: kampen om de koningstitels.
18.30 uur: opstellen bij Plok om de nieuwe koningen in te halen om vervolgens het slotfeest te vieren bij Plok.
Dinsdag en woensdag wordt er opgeruimd en gezellig nagezeten.

Schuttersgilde Loil-Vooruit 

Zaterdag 21 juli
20 uur: start het keurkorps met een avond in de feesttent op het kerkplein. Op deze avond worden ook de jubilarissen van het keurkorps gehuldigd.

Zondag 22 juli
9 uur: schuttersmis met aansluitend de sacramentsprocessie.  Na afloop is er een optreden van de majorettes en een vendelhulde voor alle belangstellenden op het kerkplein.
12.30 uur: vertrek vanaf de feesttent voor het ophalen van de schutterskoning Luuk Jansen, ruiterkoningspaar Barry en Christel van Dulmen en de jeugdkoningen Pien Hetterscheid en Stijn Scholten. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan de schuttersboog aan de Doesburgseweg.
14.30 uur: de majorettes nemen deel aan het gezamenlijk majoretteoptreden op het voormalige gemeenteplein in Didam.
16 uur: neemt schuttersgilde Loil-Vooruit deel aan het gezamenlijke defilé van de zeven schutterijen op het gemeenteplein in Didam. Op de terugweg vanuit Didam wordt een bezoek gebracht aan de schuttersboog in de Schuttersstraat.
20 uur: het schuttersbal in de feesttent met om 20.30 uur de huldiging van de leden die 25, 40 en 50 jaar lid zijn.

Maandag 23 juli
8.30 uur: vertrek vanaf de feesttent voor het ophalen van de koningsparen met aansluitend een bezoek aan de schuttersbogen aan de Wehlseweg, Pastoor Indenstraat en de Holthuizenstraat.
12 uur: gezamenlijke lunch op het kerkplein.
13 uur: starten de wedstrijden om de koningstitels en de kinderspelen.
15 uur: wordt begonnen met het kampen bij het ringrijden en de schietwedstrijden. Alle wedstrijden worden gehouden op het feestterrein rondom de kerk in het centrum van Loil.
17 uur: huldiging van de nieuwe koningsparen.
20 uur: het schuttersbal in de feesttent op het kerkplein met om 20.15 uur de prijsuitreiking en huldiging van de nieuwe koningsparen.
00.30 uur: einde schuttersfeest 2018.

Dinsdag 24 juli
10 uur: opruimen met aansluitend het vat leeg maken bij Café de Papegaai.

Schutterij St. Martinus Greffelkamp

De schuttersboog aan de Oude Maatsestraat in Greffelkamp een aantal jaren geleden.

Zaterdag 21 juli
9.30 uur: opbouwen van het feestterrein en versieren van de tent.
18.00 uur: uitgifte van de lidmaatschapskaarten en gelegenheid om te oefenen met het schieten, ringsteken en kruisboogschieten. Alleen voor leden en m.m.v. DJ Guus.

Zondag 22 juli
12.45 uur: vlag hijsen met daarna een optreden van de majorettes.
13.00 uur: afmars vanaf ‘Ons eigen ding’ om van daaruit onder een aantal bogen door te trekken in de buurtschap Greffelkamp. Aan de Loilderhofweg worden de koningen Rob en Noeki Peters en Ilona en Wilco Keuben opgehaald. Ter plekke wordt een vendelhulde aan de koningen worden gebracht.
14.00 uur: optreden majorettes bij het oude gemeentehuis.
15.00 uur: afmars richting het oude gemeenteplein voor de gezamenlijke aubade met alle Didamse schutterijen aan de gemeentelijke autoriteiten.
16.00 uur: vendelhulde op het oude gemeentehuisplein.
16.45 uur: defilé op het gemeenteplein.
18.00 uur: aankomst feesttent aan de Manhorstweg.
20.00 uur: aanvang feestavond m.m.v. orkest Cabrio. Ook toegankelijk voor niet-leden.

Maandag 23 juli
7.45 uur: afmars naar de Mariakerk om deel te nemen aan de heilige mis met de vijf Didamse schutterijen.
8.30 uur: kerkviering.
9.30 uur: gezamenlijke vendelhulde aan de kerkelijke autoriteiten met aansluitend een defilé.
10.00 uur: een bliksembezoek aan de bewoners van Meulenvelden met een korte vendelhulde.
11.30 uur: aankomst van schutterij St. Martinus bij de feesttent aan de Manhorstweg. Hier lossen de huidige koningen het openingsschot en openen het ringsteken. Aansluitend beginnen de ringsteek- en schietwedstrijden voor het koningschap, en het kruisboogschieten. Nieuw dit jaar is de strijd om de jeugdkoning(in). Zowel voor het ringsteken als het schieten.
16.00 uur: bekend worden nieuwe koningen en aansluitend een vendelhulde.
18.30 uur: aantreden voor het ophalen van de nieuwe koningsparen.
20.00 uur: aankomst nieuwe koningsparen in de feesttent en feest met orkest Cabrio.
20.45 uur: prijsuitreiking.

Dinsdag 24 juli
9.00 uur: opruimen van het feestterrein.
10.00 uur: foto maken met alle nieuwe koningsparen van Didam.
12.00 uur: vat leeg maken.

Schutterij Wilhelmina

Zondag 22 juli
11.45 uur: aanwezig/commandantenbespreking.
12.15 uur: opstellen.
12.30 uur: vertrekken richting koningsparen.
12.45 uur: huldiging koningsparen.
13.15 uur: vertrekken richting Meulenvelden.
13.30 uur: huldiging Meulenvelden/majorettes.
13.45 uur: majorettes richting oude gemeenteplein.
14 uur: majorettes dansen.
14.30 uur: vertrekken richting de boog; majorettes voegen bij Meulenvelden in.
14.45 uur: huldiging boog; aansluitend drankje.
15.30 uur: vertrekken richting Jan&Jan.
16 uur: defilé.
17 uur: afmarcheren.

Maandag 23 juli
7.30 uur: aanwezig bij de Harmonie.
7.45 uur: opstellen.
8 uur: vertrekken richting kerk.
8.15 uur: voorbede twee vendeliers.
8.30 uur: start mis.
9.30 uur: einde mis.
9.45 uur: start vendelhulde pastores.
10.15 uur: vertrek richting park.
10.30 uur: broodmaaltijd voor meelopende leden.
11 uur: begin van de wedstrijden. Startschot oude koning  abdicatie. Na de wedstrijden met zijn allen veld afbreken. Aansluitend koningsboog verzetten.
17 uur: gezamenlijk eten.
18.30 uur: vertrek richting koningsparen. Huldingen koningsparen bij de nieuwe koning.
20 uur: begin feest.

Dinsdag 24 juli
10 uur: koningsfoto maken.
12 uur: vat leegmaken (alleen voor leden).
17 uur: einde schuttersfeest.Facebooktwittergoogle_plus