Plan Zandwinning gat van Roelofs van tafel

NIEUW-DIJK – Het plan voor zandwinning in het zogenaamde gat van Roelofs in Nieuw-Dijk is  van tafel. Donderdagavond wees de gemeenteraad van Montferland de huidige plannen resoluut af. De raadleden zijn net als de omwonenden niet per definitie tegen zandwinning in het gebied, maar ze willen het niet op deze manier.

De omwonenden van het gat van Roelofs vonden in hun protest de gemeenteraad aan hun zijde. De raadsleden wezen het huidige plan resoluut af.

“We willen samen zoeken naar een oplossing om het gebied mooier te maken. En ja, dat gaat gepaard met overlast”, weet ook Emy Sloot, die donderdagavond namens de buurt het woord voerde. “We stellen dan ook voor om met alle betrokkenen een constructief gesprek aan te gaan en daarbij verder te kijken dan de komende tien jaar. Zodat straks ook onze kinderen nog kunnen genieten van dit mooie buitengebied.”

Die handschoen werd door de raadsleden direct opgepakt. Ook zij snappen dat de locatie aan de Werfhout een zandwingebied is, waar dus zand kan worden gewonnen. “Maar dan wel met zo min mogelijk overlast en tegenstand van de bewoners”, vindt CDA-fractievoorzitter Oscar van Leeuwen.

Amendement
Namens zijn fractie diende hij daarom een amendement in tegen het bestemmingsplan zandwinning Werfhout. Van Leeuwen sprak daarbij echter wel de hoop uit dat dit niet het einde is, maar juist het begin. “We beginnen met een blanco vel. Samen met alle belanghebbenden kijken we wat we willen met dit gebied. Daarbij gebruikmakend van de  kracht en kennis in de buurt”

Haast vanzelfsprekend vond hij hierbij de fracties van PvdA Montferland en Lijst Groot Montferland aan zijn zijde. Zij gaven namelijk al eerder aan het niet eens te zijn met de plannen en steunden de omwonenden vanaf het begin in hun protest. “De belangen van de bewoners wegen voor ons zwaarder dan die voor de firma Roelofs”, zegt Henk Groote. “Wij zijn geen tegenstander van zandwinning in dit gebied, mits het op een andere locatie gebeurt en er deugdelijke onderzoeken aan vooraf gaat.”

Draagvlak
Ook de PvdA is van mening dat er onvoldoende gezocht is naar een optimaal draagvlak onder de omwonenden. “Je kunt bij een dergelijk project niet iedereen tevreden stellen”, weet ook fractievoorzitter Herman Jansen, die het woord voerde namens Sandra Braam. “Maar hier is de tegenstand wel erg groot, er zijn eigenlijk alleen bezwaarmakers. Daarbij zetten we onze vraagtekens bij alle onderzoeken, die zijn uitgevoerd. Zo voldoen het verkeers- en geohydrologisch onderzoek niet en zetten hebben we onze twijfels bij het akoestisch onderzoek.”

De PvdA vindt echter wel dat zandwinning in het gebied mogelijk moet zijn als alle betrokkenen het hier over eens zijn. Net als Bijna alle overige fracties omarmde de partij dan ook het voorstel van het CDA. “Wij willen als raad deze klus graag oppakken en samen met de buurt, de firma Roelofs en andere belanghebbenden een plan ontwikkelen dat wel op een brede steun kan rekenen.”Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.