Pittelderstraat voorlopig niet dicht voor gemotoriseerd verkeer

DIDAM – De Pittelderstraat in Didam wordt voorlopig toch niet afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarmee komt de gemeente Montferland in elk geval tijdelijk tegemoet aan de wens van de inwoners en ondernemers van industrieterrein De Fluun. Zij zijn fel tegen de afsluiting vanwege de slechte bereikbaarheid van het industrieterrein.

De gemeente wilde de Pittelderstraat afsluiten door middel van een verzinkbare paal, die in de grond zakt bij bijvoorbeeld calamiteiten. Dit paaltje zou worden geplaatst ter hoogte van het stationsgebied. De maatregel was onderdeel van het Centrumplan Didam. Hiermee wilde de gemeente bereiken dat er minder verkeer door de Spoorstraat en Wilhelminastraat rijdt.

“We gaan eerst de Spoorstraat herinrichten en kijken vervolgens of de aanpassingen invloed hebben op de verkeersintensiteit en het welbevinden in het centrum”, zegt wethouder Oscar van Leeuwen. “Voelt dat goed, dan laten we de afsluiting van de Pittelderstraat achterwege. Leidt het niet tot de gewenste afname van het verkeer, dan bekijken we opnieuw of een blokkade van de Pittelderstraat een goede oplossing is.”

Parkeerplaats
De voorgenomen aanleg van een parkeerplaats voor dertig auto’s aan de Pittelderstraat gaat wel door. Daar wil de gemeente nog voor de zomer mee starten. “De parkeerplekken komen op de hoek van de Pittelderstraat en Bergvredestraat”, vertelt Van Leeuwen. De extra parkeerruimte is met name bedoeld voor treinreizigers. “Aan de andere kant van het station hebben we te weinig parkeerplekken. Steeds meer mensen parkeren hun auto daarom bij bedrijven in de omgeving. Dat geeft veel overlast, die we willen voorkomen.”

Spoorstraat
De herinrichting van de Spoorstraat, één van de deelprojecten van het Centrumplan Didam, gaat pas in 2020 van start. De planning was dat de gemeente hier als eerste mee zou beginnen. Van Leeuwen: “We zijn echter ook afhankelijk van de nutsbedrijven, zoals Liander, die in de Spoorstraat wat aanpassingen moet doen aan het elektriciteitsnet. Zij zijn op dit moment erg druk. De verwachting is dan ook dat we pas begin 2020 aan de slag gaan in de Spoorstraat.

Oranje-erf
Het Oranje-erf is nu het eerste deelproject van het Centrumplan Didam dat wordt uitgevoerd. Ook hier wordt de parkeercapaciteit uitgebreid. “Op dit moment zijn er 24 parkeerplaatsen en dat worden er 35.”

Het Oranje-erf is van oudsher echter ook bedoeld voor de bevoorrading van de winkels. “Daar houden we in het plan nadrukkelijk rekening mee”, belooft Van Leeuwen. “Ondanks dat er aan de achterzijde van winkelcentrum ‘De Ent’ tien parkeerplekken bij komen, blijft er voldoende ruimte over voor vrachtwagens om er te laden en te lossen.” De werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd en nemen ongeveer drie maanden in beslag.