Passie Loil zet sluiting kerk centraal in eeuwenoud lijdensverhaal

LOIL – Sjanté brengt in de Goede Week voor Pasen voor de vierde keer de Passie Loil. Net als in de vorige edities geeft het popkoor ook nu een eigentijdse invulling aan het lijdensverhaal. Dit keer loopt de Passie parallel met de sluiting van het kerkgebouw, dat binnenkort na 109 jaar aan de eredienst wordt onttrokken.

“De kracht van de Passie Loil is dat we een verhaal dat al tweeduizend jaar oud is steeds weer weten te actualiseren, telkens vanuit een ander perspectief”, vertelt regisseur en muzikaal leider Hein Harmsen, die samen met Gerda Balduk de tekst schreef. “De eerste keer maakten we een aantal uitstapjes naar deze tijd. Tijdens de tweede editie stond Maria centraal en in de derde Passie Judas, waarbij verraad het thema was. Ook toen waren er veel parallellen met nu.”

Volgens Balduk zijn veel elementen uit het lijdensverhaal van Jezus in 2019 nog steeds actueel. “Trouw, verraad en onvoorwaardelijk liefde waren toen ook aan de orde van de dag”, zegt ze. “Daar geven wij een eigentijdse invulling aan, zonder het traditionele passieverhaal tekort te doen.”

Zo wordt het verhaal van lijden, loslaten en de onvoorwaardelijke liefde van en voor Jezus in al zijn facetten verteld door drie vertellers van Sjanté. Harmsen: “Wij vinden steeds weer nieuwe woorden en beelden voor een oud geheim. Door te bewegen in en met de tijd, het thema van de vierde Passie, leren we dat geloof ook gaat over ongeloof en dat vertrouwen ook gaat over angst. Er zijn vragen die altijd weer terugkeren.”

Verhaallijnen
Naast het traditionele lijdensverhaal kent de Passie Loil nog twee verhaallijnen. In de ene wordt er gereflecteerd naar het verleden en krijgt het publiek een spiegel voorgehouden. De andere verhaallijn gaat over het verleden en heden, waarbij moeder en dochter de geschiedenis vergelijken met de tijd van nu.

Balduk speelt zelf de moeder. De dochter wordt neergezet door Laureen Harmsen. “Ik vertel bijvoorbeeld een anekdote van mijn schoonvader over de bankenpacht”, zegt Balduk. “Tot 1960 werden de beste zitplaatsen in de kerk verkocht. Dat zou vandaag niet meer kunnen en had volgens mijn dochter voor veel spektakel op Facebook gezorgd. Zo bewegen we in en met de tijd.”

Maar de Passie Loil gaat ook over wat het met de mensen doet als de kerk in het dorp of de stad dichtgaat. “Sluiting van de kerk roept veel emoties op”, weet Harmsen. “Je bent er gedoopt, hebt er de communie en het vormsel gedaan, bent er getrouwd en hebt er afscheid genomen. In elke kerk die sluit, voel je dat tot in je tenen. Toch is het afscheid niet het einde, niet van het gebouw en niet van het geloven. Beiden krijgen alleen een andere invulling. We kijken daarom ook vooruit naar de toekomst.”

Muziek
De muziek sluit daar bij aan. Die is enerzijds eigentijds, maar gaat ook terug naar het verleden. “We zingen zowel Nederlands- als Engelstalig en passen de muziek aan bij de sfeer van de gebeurtenissen”, zegt Harmsen. Harmsen schreef de vocale arrangementen zelf en de instrumentale samen met Marinus van Uum. Beiden vormen samen met Auke Rasing en Monique van Uum ook al voor de vierde keer het combo, dat het koor begeleid.

“Nummers die we zingen zijn onder andere Hallelujah, Man in the Mirror, This Town  en Walk on Water. Maar bijvoorbeeld ook Schouder van Jim Bakkum en Gek van geluk van Nick & Simon. Bij een paar nummers worden beelden getoond van 109 jaar Loil. Daarbij  zijn ook beelden te zien, gemaakt met een drone, van de kerk en het hart van Loil.”

Kaarten
De Passie Loil is op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 april te zien en begint steeds om 20 uur. De kerk is een half uur voor aanvang open. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij cafetaria De Papegaai, Zuivelhandel Tonnie Diesvelt, Primera de Moriaan en de website www.sjante.nl.

Foto: Popkoor Sjanté tijdens één van de repetities voor de Passie Loil 2019.