Paasconcert Montferland Cultuurfonds groot succes

’s-HEERENBERG – Het door het Montferland Cultuurfonds van Fons van Pul uitstekend georganiseerde paasconcert is een groot succes geworden. De basis van het concert vormde ‘De zeven laatste woorden’ gecomponeerd door het in Luik geboren wonderkind César Franck.

Paasconcert

Foto Jan Kraaijenbrink

Het concert in de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg stond zondagmiddag onder leiding van de in die plaats woonachtige dirigent Alexander Geluk. Solisten waren de sopraan Anitra Jellema, de Belgische tenor Vincent Lesage en de bas Martijn Sanders.

Naast de solisten werd de zang verzorgd door het Arnhems Oratoriumkoor, dat uit zestig leden bestaat, aangevuld met het Koor van de Vrije School in Zutphen en vijftien leerlingen uit de muziekexamen klassen, die vrijwillig aan de uitvoering in ’s-Heerenberg meewerkten.

Een goed gevulde Pancratiuskerk werd als eerste getrakteerd op de ‘Cantique de Jean Racine’, een werk van Gabriel Fauré. Daarna werden de zeven laatste woorden van Jezus op de berg Golgotha bezongen. Het eerste woord was het ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’ Een vertelling door de koren van het begin van de kruisiging van Jezus. Erg mooi gezongen en indrukwekkend begeleid door het Nederlands begeleidingsorkest, dat geheel bestaat uit professionele musici en dat was te merken ook.

Het tweede woord, ‘Voorwaar ik zeg u, heden nog zult u met mij zijn in het paradijs’, werd gezongen door de twee mannelijke solisten, Vincent Lesage en Martijn Sanders. De laatste opende ook het ‘derde woord’, ‘Vrouw, zie uw zoon’. De koren en de sopraan en bas vertolkten het medelijden van het volk met de moeder van Jezus, afgesloten door de koren en het orkest, die ook het vierde woord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?’ voor hun rekening namen.

Heel indrukwekkend was het ‘Vijfde woord’, ‘Ik heb dorst’, gezongen door de bas en overgenomen door de koren en het orkest. Het was net of men het volk kon horen jouwen en hoe ze Jezus opriepen om zich als koning van de Joden dan maar zelf te redden. Daarna volgde het zesde woord, ‘Het is volbracht’, en het zevende woord, ‘Vader in uw handen beveel ik mijn geest’. In beide stukken lieten de koren, het orkest en de tenor zich van hun beste kant zien.

Heel mooi was de afsluiting door sopraan Anitra Jellema met het Panis Angelicum en het sluitstuk van de middag, het Judex van Charles Gounod. Het publiek bedankte Alexander Geluk en zijn artiesten met een lange staande ovatie.Facebooktwittergoogle_plus

Sjaak Reumer
Over de schrijver
Sjaak Reumer is geboren en getogen in ’s-Heerenberg en was tot zijn pensionering gedurende meer dan 40 jaren werkzaam als boekhouder bij Rabo Verpakkingen B.V. Zijn hobby’s zijn onder meer het organiseren van wielerwedstrijden, zoals in het verleden de Grote Prijs Wieler Revue en tegenwoordig de Henk Lubberding Classic en het schrijven voor diverse bladen. Zo maakt hij al jaren deel uit van de redactie van carnavalskrant De Waskuup. Daarnaast is hij oud-prins en erelid van de ’s-Heerenbergse carnavalsverenging en is hij sinds zijn pensionering PR-voorzitter van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding.