OVD maakt historie Didam zichtbaar op 15 informatiepanelen

DIDAM – Het verleden van de voormalige gemeente Didam herkenbaar, beleefbaar en zichtbaar maken en houden voor het nageslacht. Met dat doel werd de OVD in 1987 opgericht. De vijftien informatiepanelen over de lokale historie, die de afgelopen twee jaar in de dorpen zijn geplaatst, geven aan die doelstelling een nieuw invulling.

Vrijdag rondde de Oudheidkundige Vereniging Didam het project officieel af met de onthulling van het laatste bord op de hoek van de Polstraat en de Lockhorststraat in Didam. De financiële middelen voor dit paneel zijn beschikbaar gesteld door oud-kaderlid Mieke Bouma, die in 2016 op 91-jarige leeftijd overleed.

Mieke Bouma
“Mieke beheerde twintig jaar het grafschriftenproject en de bidprentjes van de vereniging”, vertelt secretaris Jan Beursken. Ze was verantwoordelijk voor de verzameling van bijna 20.000 bidprentjes en fotografeerde zo’n 5500 graven. “Hiervoor bezocht ze regelmatig de vijf begraafplaatsen in Didam Loil en Nieuw-Dijk, waar ze de nieuwe graven met haar camera vastlegde voor het nageslacht”, weet Beursken. “Dat deed ze aan de hand van de rouwadvertenties in de krant en de bidprentjes die ze kreeg.”

‘Als ik het niet doe, gaat alles voor de volgende generaties verloren’, zei ze altijd. Maar ze beleefde er ook veel plezier aan. ‘Je bent lekker buiten en spreekt veel mensen. Zo maak je nog eens wat mee op je oude dag’. Bij haar overlijden liet ze de OVD een geldbedrag na. De vereniging gebruikte dit geld voor het infopanelenproject en plaatste als eerbetoon haar foto op het laatste bord als blijvende herinnering.

Het bord aan de Lockhorststraat. Foto OVD

Op de borden staan foto’s van markante gebouwen en plekken in de voormalige gemeente Didam. De QR-code op het paneel vertelt de geschiedenis van de locatie, waar het is geplaatst. “Aanleiding voor het project was een aantal tijdelijke panelen, dat we in de zomer van 2012 in Didam hebben geplaatst”, zegt projectleider Vincent van Vuuren. “Daar kregen we zoveel positieve reacties op, dat we het idee hebben opgevat om er een permanent karakter aan te geven.”

Hiervoor kreeg de vereniging in 2015 een bijdrage van 10.000 euro uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Om het hele plan mogelijk te maken, ontving de OVD nog geld van de gemeente, diverse sponsoren en Mieke Bouma en droeg ze ook eigen middelen bij. In 2017 werden de eerste panelen geplaatst bij het Albertusgebouw in Didam en in de buurtschap Greffelkamp.

QR-code
De overige borden staan in het centrum van Didam, Loil en Nieuw-Dijk en de buitengebieden van de dorpen, bij de Mariakerk, het Pius-klooster en het marktplein. “De belangstelling voor de panelen is groot”, weet Van Vuuren. “We krijgen veel positieve reacties, van zowel jongeren als ouderen.”

Maar de interesse is ook af te meten aan de keren dat de QR-codes op de borden zijn gescand. “Sinds begin dit jaar is dit ruim 500 keer gebeurd, waarbij de borden in het centrum van Loil, Greffelkamp en bij het Albertusgebouw de toppers zijn met respectievelijk 104, 86 en 88 ‘bezoekers’. Al denk ik dat de meeste mensen de QR-code niet eens scannen, maar alleen de foto’s bekijken.”

Op het laatste bord staan foto’s van straatbeelden en gebouwen in de Lockhorststraat, Bodeclauwstraat en Polstraat. Er zijn onder andere foto’s te zien van de voormalige BLO-, VGLO- en Huishoudschool. Van Vuuren: “Het project is nu ten einde. Er kan echter best een vervolg op komen. We hebben nog voldoende materiaal en er zijn nog wat locaties waar we een paneel willen plaatsen.”

De voormalige Huishoudschool. Foto Theo te Wil