Oud-pastoor van Didam Jan Leisink neemt afscheid

DIDAM / DREMPT – Na zich meer dan vijftien jaar als emeritusvoorganger te hebben ingezet voor de parochie HH. Twaalf Apostelen nam pastor Jan Leisink afgelopen zondag na een plechtige eucharistieviering in een volle Willibrordkerk in Drempt afscheid. Leisink was van 1978 tot 1987 ook pastoor van de Mariakerk en Sint Martinuskerk in Didam.

Door Jan Beursken

Toen pastoor Scholten in 1986 overleed kreeg hij ook de OLV Onbevlekt Ontvangen Loil toebedeeld. Dit pastoraat was echter maar van korte duur. 

Leisink werd geboren op 1 december 1937 in Drempt en tot priester gewijd op 19 juli 1964 in de Sint-Walburgiskerk in Arnhem door kardinaal Bernardus Alfrink (1900-1987). Na zijn wijding werd hij tot kapelaan benoemd in Weerselo. Hierna volgden Loenen en Enschede. Vanaf 1974 was hij pastoor van de Sint Michaëlparochie in Enschede.

Op 29 januari 1978 volgde zijn benoeming tot pastoor in Didam in twee parochies en van 1986 tot 1987 in Loil. Op 26 april 1987 nam hij afscheid van Didam en Loil vanwege zijn benoeming tot pastoor in Goor. Hier was hij werkzaam tot zijn pensionering. Daarna vestigde hij zich in een appartement van een verzorgingscentrum in Lochem en liet hij zich inroosteren voor assistentie van het parochiële werk in Drempt en omgeving. Na vijftien jaar nam hij afscheid in zijn geboorteplaats en daarmee was de cirkel voor hem weer rond.

Preek
Tijdens zijn indrukwekkende preek zondag bleek dat hij nog steeds een maatschappijkritisch mens is. Ook bleek zijn voorliefde uit te gaan naar paus Franciscus, een groot voorbeeld voor hem, evenals zijn ouders bij wie het geloof een grote rol speelde. Ook het missiewerk in Brazilië van buurtgenoot missionaris Vredegoor lag hem na aan het hart. Hij had zelfs ooit het idee gehad om ook naar Brazilië te vertrekken. Pastoor Leisink was een man met veel energie die zich in het bijzonder inspande voor de oecumenische samenwerking en de schoolcatechese.

Na de viering was er gelegenheid om hem persoonlijk te ontmoeten. Het bleek dat hij Didam niet was vergeten. Velen maakten gebruik om op deze wijze afscheid van hem te nemen. Uit de lange rij van belangstellenden kon worden afgeleid dat velen dankbaar waren voor zijn inzet gedurende zijn parochiële werkzaamheden in diverse plaatsen.

De parochie HH. Twaalf Apostelen bestaat uit veertien geloofsgemeenschappen: Zutphen, Brummen, Joppe, Lochem, Vorden, Borculo, Ruurlo, Hengelo, Keijenborg, Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker. In de afscheidsviering van Leisink ging ook pastoor Harry Scheve voor.