Opgeleefde Loilse basisschool beloond met daltonkeurmerk

LOIL – Vijf jaar geleden was de St. Jozefschool in Loil op sterven na dood. De kleine dorpsschool dreigde zelfs te sluiten. Maar niet veel later keerden de kansen zich volledig en in 2020 is de basisschool weer springlevend.

Woensdag 18 maart krijgt de Loilse onderwijsinstelling hiervoor de ultieme beloning in de vorm van een kwaliteitskeurmerk en mag ze zich officieel daltonschool noemen. Lineke Dusseljee overhandigt namens het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging het daltonbordje, dat in elk geval de komende vijf jaar aan de gevelmuur komt te hangen. Zo lang is de daltonlicentie namelijk geldig.

Initiator van het succes is Bart van der Ent. Hij werd vier en een half jaar geleden benoemd tot directeur van de St. Jozefschool en introduceerde de nieuwe onderwijsvisie. Geholpen door een verandering in het overheidsbeleid en het vertrouwen van het bestuur van toen nog scholenstichting SPO De Liemers gaf hij de school weer kleur op de wangen.

“Toen ik begon had de school rond de negentig leerlingen en was het door de aangekondigde afschaffing van de kleine scholentoeslag niet meer verantwoord de school open te houden”, weet Van der Ent nog. “Daarbij was er op het onderwijs ook wel wat aan te merken en miste de school na diverse directiewisselingen stabiliteit.”

Kansen
Toch zag Van der Ent kansen. “Het moest echter wel realistisch zijn dat de school open bleef”, zegt hij. Die belofte kreeg hij van het stichtingsbestuur, waarbij de verandering van onderwijsvisie de doorslag gaf. “Het bestuur gaf ons de kans. We hebben toen een mooie afspraak gemaakt. Zolang we niet onder de tachtig leerlingen komen, is sluiting niet aan de orde. Het leerlingenaantal is nu 107, waardoor we ons de komende tien jaar zeker geen zorgen hoeven te maken.”

Belangrijk is volgens Van der Ent ook dat de school altijd veel vertrouwen vanuit het dorp heeft gehad. “De mensen in Loil hebben het daltononderwijs omarmd. Het past ook heel goed bij het dorpse karakter en de kinderen die hier wonen.’’

Mariska van den Berg beaamt dat. Haar twee kinderen, Bibi (5) en Babs (4), zitten in Loil op school. “Wij vinden het heel fijn dat er daltononderwijs is in Loil”, zegt ze. “Het past bij ons. Er wordt heel goed gekeken naar de ontwikkeling van het kind, dat zijn eigen leerpad kan volgen. Ze kunnen zelf de snelheid bepalen. Als ze meer tijd nodig hebben, krijgen ze die. Zijn ze sneller, dan is er extra leermateriaal aanwezig waar ze mee verder kunnen.”

Gepersonaliseerd onderwijs
Daltononderwijs is er dan ook op gericht om het zelfbewustzijn van ieder kind te laten groeien. “Dat doen we door de kinderen niet meer te leiden, maar te begeleiden, te sturen waar nodig en los te laten waar het kan. Daarmee creëer je een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de leerlingen”, zegt Van der Ent.

In de praktijk betekent dit dat de klassikale setting is verdwenen. In de school zie je allerlei samenwerkingsplekken voor kleine groepjes, stilteplekken voor kinderen die individueel willen werken en ronde tafels voor grote groepen, waaraan de leraar les geeft. Van der Ent: “Ieder kind krijgt op maandag een taak op maat voor die week. Hij bepaalt vervolgens zelf wanneer hij wat doet, met wie en waar.”

Daarmee is er voor het onderwijzend personeel ook veel veranderd. “Van klassikaal onderwijs zijn we overgestapt naar bijna gepersonaliseerd onderwijs”, vertelt Anke ten Broeke, leerkracht in groep 7 en 8. “We geven de kinderen instructies op niveau en kijken veel beter naar de behoefte van het kind. Kinderen krijgen daarbij veel meer eigen verantwoordelijkheid, leren zelf keuzen te maken en beter te plannen. En het mooie is, je hoort het niet alleen terug van de ouders, maar ook vanuit het voortgezet onderwijs. Onze kinderen zijn bijvoorbeeld veel beter in het plannen van hun huiswerk dan andere kinderen.”

Groene daltonschool
Nu het onderwijs helemaal is ingericht volgens de daltonrichtlijnen gaat de school ook met de inrichting van het gebouw en de buitenruimte aan de slag. Zo wil Van der Ent de eerste groene daltonschool in Nederland worden. “Binnen zijn we al bezig. Voor eind april wordt de grote hal met het leerplein omgebouwd en krijgt het een natuurlijk karakter met houten tafels en boomstammen, hometrainers als stoel en een bouwruimte.”

Daarna wordt de buitenruimte aangepakt. Er komt een overkapping waar kinderen buiten aan het werk kunnen. Verder worden er moestuinen aangelegd en fruitbomen gepoot. “Over twee, drie jaar willen we ook het schoolplein aanpakken en inrichten als een natuurlijke omgeving”, zegt Van der Ent. “Met zandheuveltjes, touwbruggen, een klein poeltje en rioolbuizen. Maar daar moeten we eerst nog even voor sparen.”

Foto: Vorig jaar ontvingen de leerkrachten van Daltonbasisschool St. Jozef al hun daltoncertificaat. De kinderen werden daarbij beloond met hun eigen daltongetuigschrift.