Openbare fractievergadering CDA Montferland in Centrumpunt Didam

DIDAM – De fractie van het CDA Montferland vergadert maandag 26 november weer op locatie. Dit keer is het pas geopende Centrumpunt Didam in het voormalige raadhuis aan de Raadhuisstraat 14 de vergaderplek. Van 19 tot 20 uur staat de vergadering open voor iedereen die met de CDA-fractie in gesprek wil.

Chiel Polman nodigt iedereen uit om maandagavond aan te schuiven bij de open fractievergadering van het CDA in Centrumpunt Didam.

Zij worden onder andere te woord gestaan door Karlijn Looman en Chiel Polman, de twee Didamse raadsleden van het CDA. “Wij willen iedereen uitnodigen om maandagavond even binnen te lopen in het Centrumpunt Didam”, zegt Looman. “Niet alleen Didammers zijn welkom, maar ook mensen van buiten het dorp. Zij kunnen deze avond meepraten en meedenken over allerlei thema’s die spelen in de gemeente Montferland.”

Grote thema’s die op dit moment en in de nabije toekomst spelen in Didam zijn uiteraard het Centrumplan, maar ook zwembad ‘de Hoevert’. “Het Centrumplan Didam blijft de mensen in het dorp bezighouden”, weet Polman. “De kaders zijn inmiddels vastgesteld en helder, maar binnen die kaders is er nog heel veel mogelijk. Ook wij zijn nog steeds benieuwd naar de wensen en ideeën die in het dorp over het nieuwe Centrumplan leven.”

De Hoevert
Daarbij moet er binnenkort ook een besluit worden genomen over de toekomst van zwembad ‘de Hoevert’ in Didam. De vraag is dan of er na 2020, als de kosten voor het onderhoud van het zwembad zo hoog worden dat het bad openhouden geen optie meer is, nog een nieuwe zwembadvoorziening moet komen in Didam? En als die er komt, hoe ziet die er dan uit?

“Ook hierover willen we graag de mening van de Didammers horen”, vertelt Looman. “Die kunnen we dan weer meenemen in de besluitvorming. Maar mensen kunnen natuurlijk ook met hun vragen bij ons terecht. Die kunnen over bovenstaande onderwerpen gaan, maar mogen ook betrekking hebben op andere thema’s die spelen in de gemeente.”

Woningbehoefte
Zo is CDA Montferland ook benieuwd naar de woningbehoefte die er is bij de inwoners van de diverse kernen. Woningbouw is één van de onderwerpen die op de agenda staat voor de komende raadsvergadering op donderdag 29 november. Looman: “CDA Montferland wil graag bouwen naar behoefte. Daarom willen we graag van onze bewoners horen wat die behoefte is.”

Wie over bovenstaande of andere thema’s mee wil denken en praten is op maandagavond 26 november van harte welkom bij de open fractievergadering van CDA Montferland in het Centrumpunt Didam. De inloop start om 19 uur. Voor vragen en aanmeldingen kunnen belangstellenden contact opnemen met Karlijn Looman via telefoonnummer 06-51012021 of k.looman@montferland.info en Chiel Polman via 06-15326320 of c.polman@montferland.info.