Nieuw Hart van Loil krijgt steeds meer vorm

LOIL – Het is even stil geweest rondom het Hart van Loil. Achter de schermen is er in de afgelopen maanden echter hard gewerkt om de plannen voor het nieuwe dorpscentrum verder vorm te geven. Woensdagavond werden de inwoners hierover geïnformeerd. Zij kregen nog geen kant-en-klaar plan gepresenteerd, maar wel een ideaalplaatje.

Luchtfoto van het centrum van Loil.

Liefst 120 geïnteresseerden kwamen naar de Zomp om van de plannen kennis te nemen. Na een korte terugblik op de afgelopen periode werden zij op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken en de planning voor de komende weken en maanden. Hierbij kregen ze ook te horen dat de regiegroep Hart van Loil, die sinds juni aan een totaalplan voor het dorpscentrum werkt, uitgaat van één scenario.

“Gedurende het proces zien we vervolgens wel wat er allemaal haalbaar is”, legt woordvoerder Onne Heesen uit. “Uitgangspunt is dat we een eenmalige investering doen. We willen geen hypotheek voor de toekomst, waar we de volgende generatie(s) mee opzadelen.”

Kerk
In het ideale scenario neemt Loil de Zomp en de kerk met pastorie, tuin en kerkplein over. De kerk wordt vervolgens aangepast tot gemeenschapsgebouw. De pastorie wordt eveneens verbouwd en krijgt een nieuwe invulling. Ideeën daarover zijn nog zeer divers. Horeca in de pastorie is voor de regiegroep geen optie meer, omdat er daarvoor teveel verbouwd moet worden. Het is daardoor goedkoper om de horeca elders onder te brengen.

“Het idee is nu om de pastorie op te splitsen in compartimenten”, vertelt Edwin de Kinkelaar namens de werkgroep ‘pastorie’. “Die kun je zakelijk verhuren aan bijvoorbeeld lokale zzp’ers of voor dagbesteding van Elver. Mocht dat niet lukken dan kun je er ook appartementen van maken.”

Zomp
Als het haalbaar is, komt er bovendien een nieuwe sporthal met kleedkamers, grenzend aan de kerk. vervolgens wordt de Zomp gesloopt en in samenwerking met de gemeente gekeken naar een nieuwe gebiedsontwikkeling met mogelijk woningbouw. In het meest ideale scenario is ook de school opgenomen in het nieuwbouwplan. “Maar die zit in deze fase nog niet concreet in de plannen. Er is wel ruimte voor gereserveerd”, zegt Heesen.

Inmiddels heeft de regiegroep wel een positief gesprek gevoerd met het schoolbestuur en de gemeente. “De school blijft zeker tot 2023 in Loil. Tot die tijd is er voor de gemeente nog geen noodzaak voor nieuwbouw. Daar kunnen we in deze fase niet op wachten. Op dit moment werken we met het schoolbestuur al wel aan een plan voor de komende vijftien jaar en kijken we of het mogelijk is om een school bij de sporthal te bouwen. Het idee is om dat dan op zo’n manier te doen, dat we er in de toekomst met wat kleine aanpassingen bijvoorbeeld ook woningen van kunnen maken.”

Overnames
Zover is het echter nog lang niet. Zondag 25 november werd er een intentieovereenkomst met de Gabriëlparochie getekend voor overname van de kerk. Of het haalbaar is om de kerk in mei 2019 definitief over te nemen, wordt de komende maanden verder onderzocht. “Na een aantal goede gesprekken hebben we met de parochie inmiddels wel op alle fronten overeenstemming”, vertelt Heesen.

Voor 1 januari 2019 zou bovendien de koopovereenkomst met de gemeente voor overname van de Zomp moeten worden getekend. De conceptkoopovereenkomst werd echter pas op vrijdag 16 november verstuurd. “Er zijn van onze kant nog veel vragen, waar we eerst antwoord op willen voordat we tekenen.”

Uitstel
Inmiddels heeft Loil tot 1 april 2019 uitstel gekregen voor tekening van het koopcontract. Hiertoe werd donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering door Lokaal Belang Montferland een motie ingediend. Deze werd door twintig van de 23 aanwezige raadsleden gesteund.

“Maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen leunen, juist niet”, benadrukt Heesen. “We moeten samen met alle verenigingen en mensen in het dorp nog heel hard werken om op 1 april de definitieve koopovereenkomst te kunnen tekenen. Maar de druk om alles op 1 januari rond te hebben, is eraf.” De volgende informatiebijeenkomst voor het dorp, die op 18 december stond gepland, komt daarmee ook te vervallen. Hiervoor wordt een nieuwe datum gepland.

Entiteit
Ook moet er nog een nieuwe entiteit worden opgetuigd die het gebouw overneemt. “Daarvoor zitten we op 6 december bij de notaris.” Vervolgens is het aan de regiegroep en de diverse werkgroepen om het hele plan in elkaar te passen. Daarbij gaat ze dus uit van het ideale. Al moet dat wel haalbaar zijn.

Heesen: “Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat we nog een paar jaar wachten met de sloop van de Zomp, zodat we tijd hebben om de nieuwe situatie te creëren. En stel dat het niet mogelijk is om zowel de Zomp als de kerk en de pastorie over te nemen, dan moeten we keuzes maken. We gaan geen drie gebouwen in stand houden als we weten dat we daarmee een zware last bij het dorp neerleggen.”