Nieuw-Dijk presenteert toekomstplannen voor het dorp

NIEUW-DIJK – De Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk (VLN) heeft afgelopen week haar definitieve dorpsvisie gepresenteerd. Hierin staan de toekomstplannen voor de nieuwe dorpsvoorziening, de kerk en pastorie en nieuwbouw in het dorp beschreven. De visie ligt binnenkort voor aan de gemeenteraad, die er zijn goedkeuring aan moet geven.

Daarna wil Nieuw-Dijk zo snel mogelijk van de start met de uitvoering van de plannen. Al is er inmiddels een begin gemaakt. Zo is onlangs al de pastorie bij de kerk onder voorbehoud verkocht. “Dat voorbehoud gaat er op 1 juli af en op 31 juli is de uiterlijke overdracht”, vertelt Willem Kutschruiter, voorzitter van de Stichting Beheer voormalig kerkelijk Erfgoed Nieuw-Dijk. Daarna wordt de pastorie particulier bezit.

Op de velden van voetbalvereniging Sprinkhanen is bovendien gestart met de aanleg van de DrainTalent. Op het hoofdveld zijn de drainagebuizen de grond ingebracht. Het derde en vierde veld volgen later. Dit is één van de aanpassingen die de afgelopen maanden in de dorpsvisie zijn gedaan.

“We gingen voor kunstgras, maar hebben uiteindelijk gekozen voor behoud van het natuurgras”, zegt VLN-voorzitter Jeroen Rosendahl. “Door de DrainTalent gaat de kwaliteit van de velden omhoog, waardoor ze intensiever kunnen worden gebruikt, net als kunstgras. Het financiële risico is echter aanzienlijk kleiner. De kosten zijn lager en we hoeven geen geld te reserveren voor vervanging van de toplaag over tien jaar.”

Rosendahl presenteerde de dorpsvisie deze week in twee avonden aan de inwoners van Nieuw-Dijk. Op beide avonden konden maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Andere geïnteresseerden konden de presentatie digitaal volgen en daarbij vragen stellen via de live chat.

Woningbouw
In de visie is ook weer ruimte gereserveerd voor woningbouw op het tweede veld van Sprinkhanen aan de kant van de Meikamerlaan. Eerdere plannen hiervoor werden door omwonenden weggewuifd. “Toen was er nog sprake van een blok van acht rijwoningen”, vertelt Rosendahl. “Nu gaan we voor vier vrijstaande huizen en hopen we de buurt wel enthousiast te krijgen.”

Verder voorzien de plannen in woningbouw in de tuin van de pastorie en aan de Smallestraat, op de plek van het huidige dorpshuis De Meikever. “Aan de Smallestraat wilden we in eerste instantie zestien woningen bouwen. Dat betekende echter dat we verder het veld in moesten en er ook extra voorzieningen nodig waren, zoals riolering. Daarmee gaan de kosten ook omhoog.”

In de definitieve dorpsvisie zijn hier zeven woningen gepland. Rosendahl: “Daarmee nemen we echter wel een voorschot op het besluit van schutterij St. Antonius, van wie de grond is. Zij moet het wel willen verkopen en daarvoor heeft ze toestemming nodig van haar leden.” Bovendien moeten hiervoor de statuten worden aangepast. “Daar staat in dat de schutterij altijd schuttersfeest moet vieren op haar eigen terrein.”

Dorpshuis
De bedoeling is dat het schuttersfeest, net als alle andere activiteiten in Nieuw-Dijk, in de toekomst verhuist naar het nieuwe evenemententerrein op sportpark de Meikamer. Hier wordt tevens de nieuwe dorpsvoorziening gebouwd, ter vervanging van de Meikever.

Die is eveneens op het tweede veld van Sprinkhanen ingetekend. Hierin worden voorzieningen ondergebracht voor alle verenigingen van Nieuw-Dijk. Inclusief een kleine gymzaal, net als nu in de Meikever. Tussen de nieuwbouw aan de Meikamerlaan en de dorpsvoorziening komen een aardenwal en bomen.

Het huidige clubgebouw van Sprinkhanen maakt na de realisatie van de nieuwe dorpsvoorziening plaats voor parkeerplaatsen. Verder worden op het sportpark een evenemententerrein, pannaveldje en jeu-de-boulesbaan gerealiseerd.

Financiering
De kosten voor het plan zijn begroot op ruim 2,6 miljoen euro. Hiervan is iets meer dan 2,5 miljoen euro gedekt. Bij de kosten is ook rekening gehouden met een bedrag van 50.000 euro voor de verbouwing van de kerk. Onderdeel hiervan is de verkoop van de pastorie en een strook grond aan de kant van het plein voor woningbouw.

Bij de herinrichting van de kerk wordt op verzoek van de inwoners rekening gehouden met het behoud van diverse kerkelijke diensten, zoals uitvaarten, schutters- en carnavalsvieringen. Ook is de kerk na de verbouwing te gebruiken voor andere activiteiten. “Denk daarbij aan koorrepetities en -optredens, muziekuitvoeringen, exposities en een kinderkledingbeurs”, zegt Kutschruiter.

Subsidies en bijdragen van de provincie, gemeente en inwoners van Nieuw-Dijk maken onderdeel uit van het financieringsplan. “De bijdragen vanuit de gemeente zijn harde toezeggingen, die door de raad zijn bevestigd’’, geeft Rosendahl aan. ,,Het geld van de provincie vanuit de leefbaarheidsregeling ‘Steengoed Benutten’ wordt aangevraagd. Wij hopen hieruit net als Loil en Braamt 500.000 euro te krijgen. De bijdragen vanuit het dorp moeten deels uit de grondtransacties komen en deels uit giften.’’

De pastorie en kerk in Nieuw-Dijk. Foto René Sloot Objectenco vastgoedfotografie