Margriet vreest bezuiniging op nieuwe turnhal

DIDAM – In 2007 kreeg ze van de gemeente al een bedrag van vijf ton toegewezen voor de bouw van een nieuwe turnhal. Aansluiting bij de Brede School Zuid ging destijds echter niet door, waarna de gemeente beloofde voor gymvereniging Margriet een nieuwe locatie te zoeken. Die werd onlangs gevonden aan de Luynhorststraat in Didam. Nu Montferland echter flink moet bezuinigen, vreest Margriet het geld van de gemeente mis te lopen.

De huidige accommodaties van Margriet voldoen niet meer.

De huidige accommodaties van Margriet voldoen niet meer.

Dus toog een delegatie van de gymvereniging donderdagmiddag naar Gouden Handen in ’s-Heerenberg om zich te mengen in de kerntakendiscussie. Nadat Mandy Boerboom (21) de burgemeester bijna zeshonderd handtekeningen had aangeboden, sprak haar vader René Boerboom namens het bestuur van Margriet in voor de raad.

“Uit eigen middelen hebben we inmiddels veel geld uitgegeven aan kostbare onderzoeken naar de haalbaarheid voor een turnhal op de voormalige opslagplaats van de gemeente aan de Luynhorststraat”, zei hij. “Nu wij aan alle voorwaarden hebben voldaan, horen we steeds vaker geruchten dat u van de eerder gedane toezeggingen af wil. Als vereniging willen wij echter niet tussen de wal en het schip vallen. Een nieuwe turnhal is pure noodzaak, omdat de huidige accommodaties niet meer voldoen.”

Reacties
In een eerste reactie gaf VVD’er Martin Som aan de plannen voor de nieuwe turnhal niet in de kerntakendiscussie mee te willen nemen. “Dit loopt al tien jaar”, vond hij. “Daar moeten we nu niet over spreken. Maar ik wil het binnenkort wel graag in behandeling nemen in de raad.”

De andere partijen waren het met de VVD eens dat Margriet buiten de discussie valt. Maar om geen valse verwachtingen te scheppen, liet het CDA wel alvast haar standpunt over de nieuwe turnhal doorschemeren. “De toezeggingen die zijn gedaan, stammen van voor twee kerntakendiscussies”, sprak Oscar van Leeuwen. “De bouw van een nieuwe turnhal vinden wij niet passen in deze tijd van bezuinigingen. Wij denken dan ook aan een vermindering van het budget.”

Dat leidde weer tot een reactie van Wim Sinderdinck, sinds deze week raadslid voor Lokaal Belang Montferland. “De burger moet er op kunnen vertrouwen dat toezeggingen van het gemeentebestuur worden nagekomen. Wij willen toch geen onbetrouwbare overheid.”

En zo werd Margriet toch nog onderwerp van gesprek in de kerntakendiscussie. Wat de gevolgen hiervan voor de gymvereniging zijn, moet echter later blijken.

Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.