Loil voor even bestuurlijk centrum van Montferland

LOIL – Dat de kerk in Loil voor vele doeleinden geschikt is, bleek de laatste maanden wel. In februari werd er carnaval gevierd, onlangs vond er een uitvaart plaats en vanavond en volgende week donderdag vergadert de gemeenteraad in het kerkgebouw. Deze dagen mag Loil zich voor even het bestuurlijk centrum van Montferland noemen.

Vanmorgen werd het kerkgebouw helemaal coronaproof ingericht voor de raadsleden en het college. De publieke tribune, waar dertig belangstellenden kunnen plaatsnemen, is op het altaar gecreëerd. Vanavond vanaf 19 uur komen het college, de raads- en commissieleden via de hoofdingang aan de voorkant de kerk binnen. De entree voor het publiek is aan de zijkant van het gebouw. Geïnteresseerden kunnen alleen naar binnen als ze zich vooraf hebben aangemeld.

Maar niet alleen de kerk doet deze weken dienst als locatie voor het gemeentebestuur. Ook de Zomp, net als de kerk onderdeel van ’t Hart van Loil, is ingericht als vergaderruimte. Hier vindt vanavond de beeld- en oordeelsvormende raad over de brede school in ’s-Heerenberg plaats. In de kerk wordt vanavond gestart met het vragenhalfuur, waarna de beladen oordeelsvormende raad over zwembad de Hoevert op de agenda staat. Om 21 uur begint vervolgens de raadsvergadering.

Donderdag 9 juli is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces eveneens in ’t Hart van Loil. Dan wordt onder andere de kadernota besproken. Ook valt ’s avonds een definitief besluit over het voortbestaan van het zwembad in Didam. Omdat de algemene beschouwingen en het debat over de kadernota al vanaf 14 uur op het programma staan, wordt er voor de raadsvergadering ook een maaltijd aangeboden in de Zomp.