Koninklijke Erepenning voor 100-jarig schuttersgilde Loil-Vooruit

LOIL – Schuttersgilde Loil-Vooruit heeft zaterdagmiddag tijdens de viering van haar 100-jarig jubileum de Koninklijke Erepenning gekregen. Deze werd uitgereikt door burgemeester Peter de Baat in de feesttent op het kerkplein in Loil.

Eén van de redenen voor het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding was het 100-jarig bestaan van het schuttersgilde. Daarnaast draagt Loil-Vooruit, volgens De Baat, mede door haar rijke geschiedenis bij aan de herkenbaarheid van de gemeente en Loil in het bijzonder.

“Loil-Vooruit vormt een basis voor de onderlinge verbintenis en samenwerking en behoort als cultureel erfgoed tot het DNA van Loil”, zei de burgemeester. “De Koninklijke Erepenning drukt het respect en de waardering van Zijne Majesteit de Koning uit voor het schuttersgilde en haar lovenswaardige activiteiten.”

Voor de oorsprong van de schuttersgilden in de voormalige gemeente Didam moeten we echter verder terug dan honderd jaar geleden. Die ligt namelijk al in de middeleeuwen. De bevolking moest toen beschermd en beschut worden tegen allerlei onheil. Taken van de schuttersgilden waren wachtdiensten, ordehandhaving en begeleiding van optochten en processies. Schuttersgilden hadden niet alleen een militaire functie, ze waren ook onlosmakelijk verbonden met de kerk. De eerste vermelding dateert van 1420.

Zo moest het schuttersgilde van Loil in 1420 een drankbelasting aan Huis Bergh betalen voor het tappen van gildebier. Bekend is ook dat er in 1719 in de buurtschappen Dijk en Loil schuttersfeesten werden gehouden. Er stond daar toen een ‘vogelschacht’. Dat was een mast die gebruikt werd tijdens het schuttersfeest voor het ‘vogelschieten’

Erepenning
De Koninklijke Eerpenning is een ereteken dat wordt verleend aan verenigingen, stichtingen en instellingen. Dit gebeurt alleen ter gelegenheid van de viering van een 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar. Daarbij moet de vereniging of instelling een algemeen erkende plaats innemen in de samenleving en zich op haar terrein hebben onderscheiden. Ook moeten de vereniging en bestuursleden van onbesproken gedrag zijn.

In de gemeente Montferland kregen onder andere ook schutterij de Eendracht uit Didam en schuttersvereniging St. Antonius Lengel al een Koninklijke Erepenning. De eerste in 2000 bij haar 125-jarig bestaan en de Lengelse vereniging in 2010 tijdens haar eeuwfeest.

Foto: President Ap Dieker van schuttersgilde Loil-Vooruit krijgt de Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Peter de Baat.