Kinderen De Ontdekking helpen kinderen bij oplossen conflicten

DIDAM – Om te komen tot een Vreedzame School zijn twintig leerlingen van basisschool De Ontdekking in Didam opgeleid tot mediator. Tijdens een training van drie dagen leerden de kinderen hoe ze andere kinderen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. Dinsdag legden de mediators examen af en kregen ze hun diploma uitgereikt.

De twintig leerlingen van basisschool De Ontdekking, die werden opgeleid tot mediator, namen vorige week dinsdag hun diploma in ontvangst.

De twintig leerlingen van basisschool De Ontdekking, die werden opgeleid tot mediator, namen vorige week dinsdag hun diploma in ontvangst.

Dat gebeurde in het bijzijn van hun ouders en klasgenoten uit de groepen 6, 7 en 8. Eén van de geslaagden was de 12-jarige Wout van Schriek. Voordat hij zijn diploma in ontvangst nam, pakte hij de microfoon en sprak de jonge mediator de aanwezigen toe. “Wat ik jullie wil vertellen, is dat je vooral blij moet zijn met jezelf. Ruzies ontstaan meestal als er iemand wordt gepest. Blijf gewoon jezelf en heb respect voor een ander, dan voorkom je ruzies.”

Daarmee verwoordde hij precies de doelen van de Vreedzame School. Die streeft er onder andere naar om kinderen te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en open te staan voor verschillen tussen mensen. In een Vreedzame School wordt wekelijks bewust aandacht besteed aan een positief gedragsklimaat. De afgelopen twee jaar werd eerst het schoolteam hiervoor opgeleid. Het installeren van de leerling mediatoren was de laatste stap in dit proces.

Opleiden
“Er zijn al 600 Vreedzame Scholen in Nederland, maar De Ontdekking is de eerste in Didam”, vertelt directeur Bart van der Ent. Samen met de juffen Sylvia en Irma werd hij getraind om de komende jaren de kinderen op te leiden tot mediator. Dat werd de eerste keer nog gedaan door Vreedzame School trainer Femie Raben.

“De leerlingen mochten solliciteren voor de training”, zegt Raben. “Vervolgens hebben de leerkrachten met toestemming van de ouders een keuze gemaakt voor de eerste twintig kinderen die mochten deelnemen. Ook de klas heeft daarin een keuze gehad. Om mee te kunnen doen, moeten ze bijvoorbeeld goed kunnen samenwerken en zelf weinig conflicten hebben.”

De mediators bemiddelen altijd met zijn tweeën in een conflict. Ze vragen daarbij eerst aan de twee ‘strijdende’ partijen om samen het conflict op te lossen. Lukt dat niet, dan helpen ze hen daarbij. Pas als dat ook niet goed gaat, wordt de hulp van een leerkracht ingeroepen. “Dat het werkt, heeft de praktijk inmiddels uitgewezen”, weet Raben. “Als kinderen zelf de oplossing bedenken, komen ze tot het beste resultaat. Want wij, ouderen, snappen ze meestal toch niet, zeggen ze.”

Dienst
De mediators hebben één dag in de week dienst en spelen tijdens de pauzes op school een actieve rol in conflictbemiddeling tussen hun medeleerlingen. Na de bemiddeling schrijven ze in een map wat het conflict was, tussen wie het ging en wat de oplossing was. “Als Jantje daar bijvoorbeeld altijd bij is, dan is er meer aan de hand en grijpen wij in”, zegt Bart van der Ent.

Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.