Stem van Montferland Joep

Joep’s beslommeringen: Wetenschappers

Wetenschappers zijn mensen die over het algemeen een hoge opleiding hebben gevolgd en hun met onderzoek vergaarde kennis graag met de buitenwereld willen delen. Indien het waar is dat deze onderzoeken altijd gebaseerd zijn op feiten, zou het zo moeten zijn dat al die geleerden het altijd samen eens zijn. Jammer genoeg is dat niet altijd zo en blijft de mindergeleerde mens vaak vertwijfeld achter en verdeeld in meningen.

De coronacrisis heeft ons inmiddels wel geleerd dat de wetenschappers het ook niet altijd weten en dat deze bollebozen elkaars theorieën bestrijden. Kan dit misschien er mee te maken hebben dat niemand het op dit moment zeker weet. Ligt hier misschien enige egotripperij op de loer, want laten wij eerlijk zijn de persoon die het dadelijk bij het rechte eind heeft, zal de lauwerkrans mogen dragen.

Een dergelijk slachtveld van onwetendheid en onzekerheid biedt ook weer kansen aan pseudowetenschappers, die inmiddels volop in de media verschijnen en het allemaal nog beter lijken te weten dan de mensen die er voor gestudeerd hebben. Toch heb ik aan de laatste groep ook wel mijn twijfels, want welke wetenschapper op het sublieme idee is gekomen om voetbalsupporters fluisterend te laten juichen, heeft of te lang op zijn zolderkamertje gezeten, waardoor de echte wereld aan hem is voorbij gegaan, of heeft geen idee van emotie bij de voetbalsport. Mensen binnen de overheid, die dit soort wetenschappers klakkeloos volgen, hebben waarschijnlijk het contact met de normale wereld allang verloren.

‘Tegenwoordig zeggen en schrijven veel wetenschappers meer dan dat ze weten; vroeger wisten sommigen meer dan ze schreven’