Stem van Montferland Joep

Joep’s beslommeringen: Samenwerken

Samenwerken betekent dat twee of meerdere partijen zich inspannen om gezamenlijk tot een vooraf gesteld doel te komen, waarbij de samenwerkende partijen ook de vruchten plukken van de gedane inspanningen. De bedoeling is dan dat zowel de energie en de voordelen evenredig zijn zodat alle partijen tevreden blijven.

De gemeente Montferland heeft op verschillende gebieden met andere gemeenten in de regio samenwerkingsverbanden. Twee van deze samenwerkingen zijn de Vrijetijdsagenda met de Achterhoekse gemeenten en met de Stichting Achterhoeks Toerisme, kortweg STAT genaamd. Vorige week kwam naar buiten dat de gemeente Montferland de samenwerking op het gebied van de vrijetijdsagenda heeft opgezegd, omdat er nauwelijks resultaten worden geboekt en het geld wat er is ingestoken grotendeels nog onbenut is gebleven. Tevens wordt de samenwerking met STAT ter discussie gesteld, omdat daar wel geld naartoe gaat, maar Montferland geen of nauwelijks aandacht krijgt.

Direct veel commotie, vooral bij wethouder Marijke van Haaren van de gemeente Berkelland die, behalve dat er al eerder opmerkingen gemaakt zijn aan het adres van Montferland, dat deze een onbetrouwbare partner zou zijn, deze week in de pers haar ongenoegen liet blijken. Ook bij STAT werden er al enkele stuiptrekkingen geconstateerd. Saillant detail, mevrouw van Haaren blijkt naast verschillende andere functies tevens de voorzitter te zijn van STAT. Is hier van enige belangenverstrengeling sprake? Krijgt men misschien angst, omdat zelfstandige promotie van de prachtige gemeente Montferland weleens bijzonder succesvol zou kunnen worden? Ik kan hier slechts naar gissen. Eén ding weet ik wel, een samenwerking waar slechts één partij voordeel bij heeft, is geen samenwerking.

‘Samenwerking leidt slechts tot succes als partijen ook echt samen werken’