Joep’s beslommeringen: Katholieke kerk

Het katholieke geloof, ontsproten uit het meer dan tweeduizend jaar oude christendom. Destijds een zwaar bevochten religieuze vrijheid, waarbij menig gelovige de dood heeft gevonden in een of andere arena. Dit katholieke geloof dreigt nu ten onder te gaan.

Het was Mozes die van God op de berg Horeb in de Sinaïwoestijn twee stenen tafels kreeg met daarop de tien geboden waar de christelijke mens zich aan diende te houden. Vermoedelijk zijn deze twee tabletten al eeuwen kwijt, want binnen de katholieke kerk kent men deze geboden niet meer. Door de eeuwen heen is er in de naam van de Heer gemoord, gemarteld, verkracht en geplunderd. Niet gelovigen werden zwaar onder druk gezet om vooral het katholieke geloof maar aan te hangen. Complete indianen- en negerstammen werden van de kaart geveegd in het belang van het kruis.

De moderne mens heeft het vertrouwen en het geloof in de katholieke kerk verloren. Te lang werd vastgehouden aan eeuwenoude tradities. Ogen bleven gesloten voor de veranderingen in de wereld. Het jarenlange seksuele misbruik en het gedogen van hogerhand is de druppel die de emmer deed overlopen. Stug vasthouden aan het celibaat waarbij menig priester een liesbreuk kreeg van opgekropte erecties. Niet iedere priester heeft zich vergrepen aan jonge jongetjes, maar die het niet deden, sloegen ongetwijfeld de hand aan zichzelf met het beeld van de maagd Maria voor ogen, zichzelf goedpratend dat het de hand van God was. Behalve de vele wantoestanden zijn het vooral de eigenwijze, vastgeroeste hoogwaardigheidsbekleders die schuldig zijn aan de neergang van de katholieke kerk.

Het is triest dat deze mooie gebouwen verdwijnen. Van de andere kant, heeft de mens een gebouw nodig om te geloven en om een goed mens te zijn?!

‘Ik bewonder alle vormen van heiligheid, hoewel ik van sommige onpasselijk word’Facebooktwittergoogle_plus

Joep
Over de schrijver
Boxer Joep kijkt met een kritische blik naar de mensenwereld om zich heen. Hij is politiek geïnteresseerd en volgt de Montferlandse partijen op de voet. Joep reist echter ook graag en gaat regelmatig met zijn baasje op pad. Zijn belevenissen zet hij vervolgens met een scherpe pen op papier. Onder de titel ‘Joep’s beslommeringen’ schrijft Joep voor Stem van Montferland wekelijks een column of reportage over het wel en wee in deze gemeente.