Stem van Montferland Joep

Joep’s beslommeringen: Gouden Eeuw

Hollands welvaren in de Gouden Eeuw. Economisch sterk en als legermacht nauwelijks te verslaan. Zeehelden als Piet Hein, Tromp en Michiel de Ruyter zorgden er voor dat de kas van het door Johan van Oldenbarnevelt opgerichte VOC tot aan de rand toe bleef gevuld. Een kas die de basis is geweest voor het welvarende land, waarin wij nu mogen leven.

Mochten er nog mensen zijn die de Gouden Eeuw bewust hebben meegemaakt, dan hebben die recht van spreken. Voor ieder ander is het geschiedenis. Een geschiedenis die nu anno 2019 wordt aangevochten door enkele geitenwollensokkentypes, die zo nodig politiek correct willen zijn. Conservator Tom van der Molen van het Amsterdam museum wil de term Gouden Eeuw niet meer gebruiken, omdat deze synoniem zou staan voor armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.

Als sommige mensen dan toch zo schijnheilig willen zijn en zich druk maken over de zogenaamde ellende van vierhonderd jaar geleden, raad ik ze aan om eerst maar eens de ogen te openen voor wat er nu gaande is. Zij zullen dan tot de ontdekking komen dat er in al die eeuwen niets is veranderd, we geven er alleen een andere naam aan.

We noemen het geen dwangarbeid of mensenhandel, maar is het normaal dat directeuren van zorginstellingen tonnen verdienen en uitzendbureaus stinkend rijk worden, terwijl medewerkers zich de pleuris moeten werken voor een schamel uurloontje. Valt het niet onder de categorie armoede wanneer mensen in financiële problemen komen omdat banken, verzekeringsmaatschappijen en de farmaceutische industrie miljarden willen verdienen. En oorlog, die heeft men met de drugscriminelen allang verloren.

Laat al deze zogenaamde wereldverbeteraars hun energie maar steken in de wantoestanden die nu aan de orde zijn, in plaats van onze nationale helden aan de schandpaal te nagelen.

‘Het zijn niet altijd de beste christenen die het eerst in de kerk zijn’