Stem van Montferland Joep

Joep’s beslommeringen: Beeldenstorm

De Beeldenstorm in 1566 was een protest van de protestanten tegen de katholieke heerschappij. Protestanten gingen de kerken in om deze te ontdoen van beelden. Dit was vooral bedoeld om de katholieke kerken klaar te maken voor protestantse erediensten. Anders gezegd, er was een kleine groep van mensen die een grotere groep van mensen hun manier van leven wilden opleggen, waarbij men geen rekening meer wilde houden met de leefwijze van die andere groep.

Nu, anno 2020 is er weer een beeldenstorm en wil een groep van gekleurde mensen de, in hun ogen, blanke heerschappij, rekenschap laten afleggen voor het schimmige verleden van hun verre voorouders. Ik begrijp de discussie over racisme en discriminatie en daar moet ook serieus aandacht aan worden gegeven. Waarom de slavernij van 150 jaar geleden er bijgehaald moet worden en daarom alle historische uitingen maar moeten verdwijnen, begrijp ik niet zo goed en staat volgens mij los van de aanwezigheid van racisme in de hedendaagse maatschappij.

Kijkend naar Nederland staat de Nederlander nu niet bepaald bekend als een racist en is de gekleurde mens behoorlijk geïntegreerd in de Nederlandse multiculturele samenleving. Het is slechts een kleine groep van idioten die zich bewust of onbewust racistisch uitlaat. Het zal ook niet de grootste groep van gekleurde mensen zijn die zich iedere dag gediscrimineerd voelt of racistisch bejegend wordt. Het is altijd wel zo dat een groep, meestal onder aanvoering van Akwasi- of Sylvana-achtige roeptoeters, die zich met luid stemverhef manifesteert, de meeste aandacht krijgt. De vraag is dan wel of zo’n relatief kleine groep het voor de rest van Nederland moet bepalen.

Racisme en discriminatie is in de hele wereld aanwezig en zal moeilijk uit te bannen zijn. Op dit moment wordt de discussie met name gevoerd tussen zwart en wit. Hierbij word door de zwarte kant gemakshalve aan voorbij gegaan dat er tussen de verschillende groepen van gekleurde mensen ook racisme en discriminatie bestaat. Denkt de gekleurde mens dat dit alleen een thema is van zwart tegen wit?

In Afrika en de Arabische wereld staan stammen elkaar nog steeds naar het leven, alleen en uitsluitend omdat zij van een andere stam zijn. Hoe staan de Surinamers tegenover de Antillianen. De Pakistanen tegenover de Indiërs. De Marokkanen tegenover de Turken. Racisme en discriminatie zit in de mens en alleen de mens is verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Hier zal het vernietigen van historische uitingen echt niets aan veranderen en er zeker geen positieve bijdrage aan leveren.

‘Laat ons niet zo veeleisend zijn: zij die zich het beste weten aan te passen zijn de handigsten’